- 5 - Met ingang van 1 januari 1943 kreeg J. Veul een aanstelling als brugwachter met een salaris van f 90,-- per jaar. Als gevolg van de oorlogsomstandigheden en het daaruit voortvloeiende gebrek aan brandstof, werden er van de Banne een aantal houten voorzieningen ontvreemd. Zo verdwenen er zandhokken en palen, maar ook de houten brugleuningen. Tot overmaat van ramp brak er in maart 1945 een eikenhouten balk van de Weelbrug met gevolg dat het brugdek door ging zakken. Door het niet voorradig zijn van hout kon de brug niet gerepareerd worden. De Weelbrug moest voor de tijd van ongeveer een half jaar voor het verkeer worden afgesloten. In september kon hij na reparatie weer voor het verkeer worden opgesteld. Mogelijke afbraak van de brug In 1962 zou de Weelbrug worden afgebroken om door een duiker van voldoende breedte en hoogte te worden vervangen. De heer J. Droog uit Zijdewind vernam dit op het laatste moment uit de krant en diende alsnog een bezwaarschrift in tegen dit voornemen. Hij stelde dat afbraak van de brug zou betekenen dat zijn fouragehandel niet meer bereikbaar zou zijn voor de bij hem in gebruik zijnde drie motorboten. Het bezwaar schrift had tot resultaat dat de Weelbrug in 1962 alsnog geheel werd hersteld. Met ingang van 1 juni 1964 werd de Banne Harenkarpsel opgeheven. De wegen kwamen in beheer en onderhoud bij de gemeente Harenkarspel. De Weelbrug ging naar het waterschap Waarland. C.Th. Veul was inmiddels tot brugwachter benoemd op een jaarwedde van f 345,--. In het kader van de ruilverkaveling "Niedorperkogge" kreeg de gemeente Niedorp met ingang van 12 maart 1974 de Weelbrug in beheer en onderhoud toegewezen. Gezien de voorgaande beschrijving een wat onlogische zaak, aangezien de tot standko- ming en het gebruik van de brug duidelijk ten gerieve van de Waarlandse bevolking c.q. de gemeente Harenkarspel was. De gemeente Niedorp "vergat" bezwaar te maken tegen de toewijzing en zag zich reeds in 1975 genoodzaakt om de brug grondig te herstellen. Deze kostenpost werd veroor zaakt door het achterstallig onderhoud gedurende meerdere jaren. Samenvattende beschrijving Uit voorgaande historische beschrijving blijkt dat in 1882 de aanleg van een verharde weg alsmede de bouw van de Weelbrug voor de bevolking uit het Waarland een zekere verlossing uit het isolement betekende. Zowel voor het vervoer van de agrarische produkten alsmede voor het kerkbezoek en contacten in de omringende plaatsen, was deze ontsluiting van zowel economische als sociale betekenis voor de bevolking. Nog heden ten dage is het verkeer dat de Weelbrug passeert, voor 80 a 90% ten dienste of ten gerieve van de Waarlandse bevolking. In het verleden waren in zowel de gemeente Harenkarpsel als in Niedorp meerdere gelijksoortige ophaalbruggen als de Weelbrug aanwezig. Hiervan rest thans nog uitsluitend laatstgenoemde brug.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1994 | | pagina 6