- 4 - Met de ontsluiting van het Waarland waren niet alleen economische belangen gediend, ook in sociaal opzicht was het een belangrijke verbetering. Vooral de roomskatholieke ingezetenen van het Waarland waren ten zeerste gebaat bij de verharde weg en Weelbrug. Voor hun kerkelijke verplichtingen waren zij aangewe zen op de roomskatholieke kerk in 't Veld onder de gemeente Nieuwe Niedorp. Voorheen moest het kerkbezoek geschieden over modderige kleiwegen om vervolgens met een bootje de ringvaart bij de Weel te kunnen oversteken. Ook de omweg via de Slootgaardpolder en Zijdewind was mogelijk. In 1919 kreeg het Waarland haar eigen roomskatholieke kerk. Benoeming van een brugwachter Tot brugwachter aan de Weelbrug werd W. Sneekes benoemd op een jaarsalaris van f 25,-. In 1902 volgde D. Bakker, wonende aan de Weel, hem op. Later moest men de brugwachter er op wijzen dat de brug steeds vastgezet diende te worden, aangezien schoolkinderen de brug soms open zetten. In 1907 werd de in de nabijheid wonende D. Doodeman tot brugwachter benoemd op een jaarsalaris van f 50,-. Aangezien het Bannebestuur moeilijk kon beoordelen of het salaris van de brugwach ters de door hen gedane werkzaamheden rechtvaardigde, werd gedurende een jaar het aantal passerende schepen geteld. Hieruit bleek dat Doodeman in die periode voor 2022 grotere en kleine schuiten de Weelbrug had moeten openen en sluiten. Naar aanleiding van deze uitslag werd zijn salaris verhoogd tot f 100,- per jaar. Vernieuwing van de Weelbrug In het jaar 1929 was de ophaalbrug aan vernieuwing toe. Het gehele werk werd begroot op f 3.500,-, waarvan f 2.800,— aan materiaal en f 700,- aan arbeidsloon. De landhoofden, het bint, flap en dek werden gemaakt van eikenhout, de evenaar of balans van Amerikaans grenenhout. Toename van het autoverkeer Met de toename van het autoverkeer ontstond er enkele malen een gevaarlijke situatie bij de ophaalbruggen. Hoewel de brugwachters ook 's nachts de bruggen voor passeren de schepen moest openen, namen de schippers meestal niet de moeite om hen wakker te maken. Zij openden de brug dan zelf. Daarbij wilden ze het sluiten van de brug nog wel eens vergeten, met het gevolg dat er enkele ongelukken met auto's plaatsvonden. In het vervolg moesten de bruggen van hangsloten worden voorzien, opdat uitsluitend de brugwachters de bruggen konden bedienen. Ook deze maatregel was niet afdoende, want sommige schippers ontzagen zich niet om de sloten met behulp van de pikhaak te verwijderen. Om ongelukken te voorkomen, werd aan de brugwachter opgedragen om 's avonds of in de nacht een brandende rode lantaarn voor de geopende brug op te hangen. In 1939 werd als opvolger van D. Doodeman, Arie Doodeman tot brugwachter benoemd. Aangezien de scheepvaart door de ringsloot bij de Weel terugliep, werd het jaarsalaris op f 80,- gebracht.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1994 | | pagina 5