- 29 - Een nieuw boek 150 Jaar Waard en Groet Dit jaar is het 150 jaar geleden, dat de Waard- en Groetpolder werd drooggemaakt. Ter gelegenheid van dit heugel ij ke feit zal op 18 juni 1994 een nieuw boek verschijnen. Dit heeft van de schrijver, Jan Smit uit Winkel, de titel meegekregen: 150 Jaar Waard en Groet. Boerderijen, Boeren en Bunders." Uitgever ij Pirola uit Schoorl zorgde voor de technische realisatie Uiteindelijk is het een gebonden boek geworden van zo'n 140 pagina's. In 52 hoofdstukken komt de polderhistorie genoteerd uit de mond van ruim veertig landbouwers ruimschoots aan bod. Ook de molens, de landbouwmecha nisatie en de meekrapteelt ontbreken niet. Er zijn unieke foto's uit 1875 van de meekrapoogst in de Groetpolder en een meekraptoren in de Waardpolder. Er zijn prachtige luchtfoto's gemaakt van Kolhorn en omgeving. Een hoofdstuk is gewijd aan het ploegen, zaaien en oogsten in de Groetpolder en er is een uit gebreid verslag van de Zaaizaadtelersvereniging Waard en Groet Dorskasten in de polder, de weegbrug en de schaapskooi van Henk Waiboer zijn enkele grepen uit de gevarieerde inhoud Er zijn meer dan 150 foto's, kaarten en tekeningen ver werkt. Acht pagina's verschijnen in kleur. Kortom, dit rijk geillustreerde boekwerk is een prach tige jubileum-uitgave geworden en voor de prijs hoeft U het niet te laten. Zoals U in "De Niedorper" heeft kunnen lezen, is het boek tot 17 juni te bestellen voor maar 27,50. Daarna wordt de prijs 30,00 per exemplaar Vanaf 19 juni kunnen de boeken tegen contante betaling worden afgehaald bij Jan Smit, Burg. Kosterstr. 16, 1731 XE Winkel. Telefoon 02244-1816. Eén van de 150 afbeeldingen uit het boek ziet U op de volgende bladzij. Men is bezig met het opzetten van een graanschelf achter de boerderij van de familie Kistemaker, op het erf van Volhouden in de Waardpolder. Zoiets was echt vakwerk, dat kon lang niet iedereen. Er waren veel mensen bij nodig: Op de wagen stak de eerste man de schoven omhoog, de tweede man op het plankje halverwege de ladder gaf ze door naar boven. Daar werden ze door de anderen mooi rond uitgelegd. De foto van P. Jonker werd omstreeks 1920 gemaakt.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1994 | | pagina 30