- 2 - De Weelbrug in de voormalige gemeente Oude Niedorp Betreffende het streven van de samenwerkende groeperingen uit de gemeenten Harenkarspel en Niedorp om de ophaalbrug bij De Weel te kunnen behouden, kan het volgende gemeld worden In een bespreking met het gemeentebestuur van Niedorp is toegezegd, dat er naar gestreefd zal worden de Weelbrug te behouden Een oud-inwoner van Nieuwe Niedorp heeft, als deskundige op dat gebied, een bouwtekening met begroting voor een afdoend herstel van de brug gemaakt. Gezien de historische belangrijkheid van de brug en de moeilijke financiële positie van de gemeente Niedorp, is afgesproken om te proberen de brug op de Provinciale monumentenlijst geplaatst te krijgen. Om dit doel te bereiken was het noodzakelijk dat er een historische beschrijving van de brug gemaakt zou worden. Ondergetekende heeft deze taak op zich genomen en kwam na enig zoekwerk terecht bij het waterschap Groot-Geestmer- ambacht te Warmenhuizenwaar zich het archief van de vroegere Banne van Harenkarspel bevindt. De medewerking bij het waterschap was uitstekend met resul taat, dat er na enige tijd een historische beschrijving over het wel en wee van de brug gereed was. Alvorens het verhaal te kunnen maken, moesten er echter wel een zevental oude dikke notulenboeken en de nodige losse archiefstukken gelezen worden. Het lijkt een goede gedachte om de beschrijving van de Weel brug in dit info-blad op te nemen. Aat Wit -voorzitter

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1994 | | pagina 3