- 27 - Opmerkingen bij de namen. Kijtebol, bij het oude sluisje, doet enigszins Fries aan. Wat er mee bedoeld werd is, ondanks alle naspeuringen, on duidelijk gebleven. Heel misschien is de 'f' weggeraakt en was het vroeger kijftebol, genoemd naar een bol stukje land met kieften, of mogelijk naar de kievitsbloem, een bolgewas dat van vochtige weilanden houdt. Met Meekrab hebben we weinig moeite. Dat gewas zal er in de vorige eeuw wel geteeld zijn. Voor het Hoekstuk tussen de twee molensloten hoeven we ook niet diep na te denken. De Kamer is wat interessanter, hoewel deze naam tamelijk veel voor stukken land werd gebruikt (soms zelfs voor een stuk water Bij 't Kleine - en Grote Rommelbosch hebben we te maken met eeuwenoude namen die nog getuigen van een oorspronkelijke toestand met struikgewas en riet. De Zoutpan zal last hebben gehad van zoute kwel. Bij Rogslootbos is misschien een ver band met rogge of met een oud woord voor brasem. Daar blijven de nodige vraagtekens, terwijl de Bronsloot doet denken aan brongas en kwel. Floris Jaap Mul heeft misschien te maken met de bekende molenaarsfami1 ie Mul, hoewel de naam al heel oud is. Het Brugje suggereert een kwakel of draaiplank over de Kromme Gouw. In het Zeugebosch heeft men waarschijnlijk varkens gehouden en jong vee in het Kalverbosch. Ook deze namen bestonden al in de 17e eeuw. De stukken die speciaal met Riet werden aangeduid droegen die naam met ere. Daar kom ik nog op terug. Gezicht op het noordelijk deel van de Braakpolder, bij de brug over het kanaal. Hier is een vrij groot stuk van de oude dijk naar binnen gelegd zie stippellijn op 't kaartje). Meteen links van de sloot De Grote Dam. Daarachter Klein Addingenland en vervolgens Groot Addingenland.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1994 | | pagina 28