- 17 - De Meederbrug, ook wel genoemd de Poepsbrug, anno 1994. Niet direct een sieraad in de welige landouwen. Nu ook Nieuwe Niedorp z'n meet heeft teruggekregen doemt er onmiddellijk een nieuwe vraag op: Waar zal die hebben gelegen? Daar is niet gemakkei ijk een antwoord op te geven en ik stel me voor om daar binnen afzienbare tijd op terug te komen. Ook de plaats van Winkelmeet moet dan nog maar eens goed worden overwogen. Meestal wordt de Zoutkaag- en Weerepolder genoemd en die keuze ligt enigszins voor de hand De bekendheid van Winkelmeet is zeker niet alleen aan de Middeleeuwse kroniekschrijvers te danken, maar is in voorgaande eeuwen op allerlei 'historische' kaarten met grote nadruk uitgedragen. Eén van de bekendste en zeer lang bewonderde kaartteke naars was Menso Alting. Deze mengde de bekende gegevens met zijn eigen fantasie tot een opvallend fraai eindproduct. Alles werd met grote precisie getekend, alsof er niet aan getwijfeld mocht worden. Dat deed men dan ook niet. Jan Keuken Zie o.a. Langs de Heiligenweg. M.P. van Buytenen. Grenzen aan de Macht. A. Janse Naamkunde, 4e jg. Afl. 3-4. Blz. 284 e.v. R.Rentenaar.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1994 | | pagina 18