- 16 - De Meet Nu komen we bij de vraag of Winkelmeet als plaatsaanduiding in onze omgeving uit iemands hoge hoed is getoverd of wel degelijk een zinvolle betekenis had. Je zou haast zeggen, dat men bijna wel verplicht was om iets redelijks en bestaands te kiezen omdat anders niemand geloof zou hechten aan de 'moord' op de heilige Arnulfus in dit heidense Westfriese gebied Juist omstreeks 1300 zijn de meet- of madegebieden algemeen bekend. Als we R. Rentenaar mogen volgen in een artikel over 'Mad en Made' Naamkunde, afl.3-4, 1972) speciaal in Westnederland; zijn er diverse benamingen in de niet al te verre omgeving te vinden die goed vergelijkbaar zijn. Rentenaar noemt bijv. Distelmade (naar het gehucht Disseldorp bij Limmen), Oesdommermade (naar het gehucht Oesdom bij Heiloo) Lymmermade bij Limmen en zo nog enkele maden tussen Heemskerk en Alkmaar Het gaat hier om een combinatie van nederzettingsnaam met het oude Hollandse woord voor hooiland, waarbij we mogen veronderstellen, dat hier sprake is van gemeenschappelijk bezit, een belangrijk onderdeel van Mient of Meent. Mogelijk dat sommige stukken hooi hebben geleverd aan de vee stapel van de heer, in het algemeen zal het hooi bestemd zijn geweest voor eigen koeien waarvan de stalmest onmisbaar was voor het vruchtbaar houden van de akkers. In de loop van de Late Middeleeuwen zien we een omschakeling naar vetweider ij waarbij steeds toenemende problemen met de waterbeheersing een belangrijke rol speelden. De made-namen verdwijnen dan geleidelijk uit het zicht. Op blz. 309-310 zegt voornoemde auteur, dat buiten het Kennemer kerngebied benamingen als hierboven zeer schaars vertegenwoordigd waren. Winkelmade zou in onze streek de enige z ij n In het Repertorium op de Lenen van de hofstede Egmond door J.C.Kort wordt in 1413 land genoemd 'in Niedorpermade' In 1500 is deze aanduiding gewijzigd in 'Niedorp'. Kennel ij k is dat Rentenaar in 1972 ontgaan. In het werk van Kort ontdekken we nog de 'Vercmeet' onder Veenhuizen. Dat betekende gewoon de Stiere- of Bulleweid. Deze meet-naam blijkt ongewijzigd. In het algemeen hadden de Hollanders de neiging om de in hun ogen wat primitieve meet- namen in made te veranderen. Langs onze hele kust was 'meet' oorspronkelijk, het hoorde bij de zogenaamde kust-taal Stoke zou vanuit zijn Zeeuwse achtergronden zo vertrouwd zijn geweest met Winkelmeet, dat hij, in tegenstelling tot Beka e.a., er geen behoefte aan had het te veranderen Rentenaar blz. 293). In een ver haalhor end bij een proces tussen Barsingerhorn en de Schager- en Niedorperkogge over het Wad, wordt de Meeder- brug genoemd tussen de Moerbeek en Hoorn het Horntje). Meederbrug vooronderstelt meet of meeden dicht in de buurt. Het lijkt dus logisch, dat de Niedorpermade, liggend tussen meetnamen bij de Moerbeek, bij Veenhuizen en bij Winkel door de bevolking zelf Niedorpermeet werd genoemd!

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1994 | | pagina 17