- 15 - Arnulf in Staveren. De zoon van Arnulf, de in allerlei opzichten zo lastige Dirk III, had niet alleen zijn tol aan de rivier bij Vlaardingen die toen nog de Merwede werd genoemd, maar ook zijn nijvere Friese ontginners die van moerassig land bruikbare grond maakten In dit geheel is ons Winkelmeet wat moeilijk in te passen. Van Buytenen memoreert een in 1612 geschreven geschiedenis van de stad Dendermonde, waarin wordt verhaald, dat Arnulfus Gandavensis, oftewel Arnulf van Gent, volgens de familie archieven zijn gewelddadige dood te danken had aan zekere aanspraken van zijn voorvaderen op ...Staveren! De berichtgeving in de 17e eeuw is nogal laat te noemen, maar daar staat tegenover, dat de auteur voor die tijd een verdienstelijk geschiedschrijver kan worden genoemd en niet verdacht kan worden van draaier ij en ten gerieve van zijn broodheer en aanverwanten. Aldus Van Buytenen. Helaas valt er weinig meer na te pluizen in de archieven van Dendermonde, want die zijn in het geweld van de eerste wereld oorlog ten onder gegaan. De archieven van de talrijke Friese kloosters werden jammer genoeg tijdens de Reformatie grotendeels vernietigd. Mogelijk zal in de toekomst Gent nog wat gegevens opleveren. Het ziet er in elk geval naar uit, dat in een veel voorkomende mengeling van wereldlijke en geestelijke belangen, in het verre Staveren en omstreken, belangen zijn geweest van zowel de St. Amand-abdij als Arnulfs familie. Onder de banier van de heilige Odulfus zijn een aantal Friezen, waarschijnlijk wat ervaring hebbend met bedijking en ontwatering, met de Vlaamse heren meegegaan om bij Dendermonde hun kunsten te vertonen. Tot genoegen van Arnulfs vader, Dirk II. Het zou kunnen zijn, dat onze Arnulf in later jaren op een verkeerd gekozen moment naar Staveren trok om daar wat over zijn belangen en rechten te praten; slechts twee jaar na de plunderingen van de Noormannen. Misschien is dat een getergde Fries wat verkeerd gevallen, met een noodlottige afloop.. Het is verleidelijk om de Hollandse ambities omstreeks het jaar 1000 nog wat nader in te schatten. Het lijkt erop, dat men willens en wetens bezig is greep te krijgen op het belang- rijkste handelsverkeer in het hele deltagebied. Zowel bij de Schelde als bij de Rijn-Maasmondingen, maar ook aan het Vlie. De handel tussen Noord-Duitsland en Vlaanderen, en tussen Rijn en Theems was een veelbelovende vorm van inkomsten. Niet voor niets werd uit einde lijk Dordrecht de eerste belang rijke stad van de Hollanders op een kruispunt van waterwegen en bleven veel Hollandse graven uit kijken naar heerschappij over Staveren, met als het kon daarachter 'West-Friesland' in de alleruitgebreidste zin, tot de Eems Van het Odulfusklooster resten nog wat stenen op de bodem van het IJsselmeer, van de befaamde stad is verder niets bewaard gebleven. Alleen het wapen voert twee met een gouden lint ver bonden bisschopsstaven, nog stammend uit de 12e eeuw. Geschonken door een bisschop. Een burgemeester uit het Friese Stellingwerf schonk Niedorp, denkend aan Arnulf, een leeuw met afgeslagen kop en bloed spuitende aderen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1994 | | pagina 16