Ter illustratie hierboven een kaartje van de diverse "West-Friese" mogelijkheden tussen Zwin en Eems Het is niet aan te geven hoe 't Vlie (of Flie) indertijd precies liep. Dat geldt ook voor het Almere dat later is opgegaan in de Zuiderzee Brunswijk, en niet zo ver daar vandaan Maagdenburg, zijn o.a. ingetekend om de oostelijke gezichtspunten aan te geven. Van Brunswijk kan nog gezegd worden, dat het in Nedersaksen ligt. Kennel ijk is ook Stoke door de Brunonen beïnvloed, want hij noemt zowel ons land als de inwoners Nederzassen. De naam Friezen reser veert hij voornamelijk voor het onaangepaste volksdeel Hieronder nog een kaartje met enkele in de tekst genoemde gebieden.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1994 | | pagina 13