- 10 - Graaf Arnulf en de Friezen II We halen andermaal de 'vermoorde' Arnulf, waarmee we toch al sinds 1300 in alle onschuld zijn opgezadeld, voor het voetlicht Om te beginnen hieronder straks een paar strofen uit de vermaarde Rijmkroniek van Melis Stoke. Regels die geschiedenis maakten. 'Des Graven armen klerk' noemde Stoke zichzelf. Dat klinkt wat al te bescheiden voor iemand die in een of andere geestelijke waardigheid geregeld deel uitmaakte van de Grafelijke Raad en daarenboven voor zijn broodheer, graaf Floris, de voorgaande geschiedenis van de Hollandse graven eens uitgebreid en bloemrijk op papier mocht zetten. Hun successen en teleurstellingen bij al hun rechtvaardige ondernemingen en dat afgezet tegen het mallotige en illegale verzet van de Friezen. Zoiets moest 't worden. Melis schrijft: Dat si emmer vri willen wesen ende sonder here houden tlant: dat ic bescreven noyt en vant... dat dies kerst ij n volc oyt plach seder dat anegijnc de dach Vrij vertaald: Ik heb nog nooit ergens beschreven gevonden dat een christelijk volk sedert de aanvang van de wereld zo iets kon ondernemen, een land hebben zonder heer en maar altijd vrij willen wezen.. (Te gek voor woorden dus.) Op Winkelmeet. Een stuk verderop stuiten we op de beruchte zinsneden die aan Winkelmeet zijn opgehangen: Int jaer ons heren IX hondert jaer Ende drie en neghentich vorwaer so wort te keyseren vercoren Die derde Otte, als wijt horen Lutgaerde, gravinne van Hollant, was sijn moeie, dats becant Int selve jaer begonsten riesen Ende striden die Westfriesen Jeghen den grave Aernoude, De haer here wesen zoude. Op Winkelmeet dat si doe quamen Die grave entie Vriesen te samen, So dat hi op hem quam met gere Ende bleef versleghen in de were Met groter menichte vanden sinen strofen 889 - 904.) Voor iemand die Aernout graag voor onze omgeving behouden wil is het verleidelijk om 'in de were' als Winkeler Weere te lezen. Problemen met de windrichting. Zoals eerder gezegd: Er kan niet worden aangetoond, dat Arnulf hier aan het eind van de tiende eeuw wat te maken had. Overigens is het heel goed denkbaar, dat hij door Westfriezen om het leven is gebracht. tot keizer gekozen) Otto III) moeder ellendige dingen gebeuren tegen de die doe toen op hen kwam met vuur in de strijd van de zijnen

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1994 | | pagina 11