- 4 - Om het eens te zeggen in het jargon van de heraldiek: Het veld is gevierendeeld, het le en 4e zijn van lazuur beide beladen met een klimmende leeuw van goud. Het 2e en 3e zijn van goud. Op een oude afbeelding van het wapen van de Niedorper Cogge zien we in feite drie dorpswapens: Bovenaan het Nieuweniedorper wapen met één rode klimmende leeuw in het eerste kwartier. Onderaan rechts (volgens de wapenkunde heet dat links) de tegenhanger Oude Niedorp met de rode leeuw in het vierde kwartier. Daarnaast zien we dan het oude wapen van Winkel met de rode leeuw in het mid den. Dat is in principe hetzelfde als op de te ruggevonden gevelsteen! Het oude koggewapen laat overal blauwe kwartieren zien zodat je je af gaat vragen of het groen van de gevelsteen niet oor spronkelijk blauw zal zijn geweest. Het kan echter ook heel goed zijn dat een gemeenschappelijke waterproblematiek het koggewapen heeft beinvloed. Of, om helemaal terug te gaan op de oorspronkelijke betekenis van een kogge, de verplichting tot het volledig uitrusten van een oorlogsschip in lands dienst. Voor een liefhebber valt hier nog wat onderzoek te verrichten De familie Van Zoonen is van plan de gevelsteen een echte ereplaats te geven in hun museum, ergens bij de entree. Gelukkig maar. We wensen ze natuurlijk alle succes en niet in de laat ste plaats met het behoud van het raadhuisje waarvoor ze de verantwoording willen nemen. jan keuken

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1993 | | pagina 5