- 3 - Oud Winkeler wapen opnieuw ontdekt. Bij het verbouwen van het Winkeler raadhuisje tot Parfum- flessenmuseum kwam één dezer dagen, ingemetseld in een muur plotseling die eeuwenoude gevelsteen weer tevoorschijn waarvan men het bestaan toch weer even vergeten was. In het bekende boek van Jan Smit en Herman Fijnheer "Winkel en Lutjewinkel, het verleden in foto's en verhalen" staat op blz. 9 te lezen: 'Wanneer het raadhuis werd gebouwd is niet precies bekend, maar tijdens de restauratie in 1961 werd een oude wapensteen met het jaartal 1599 gevonden.. Misschien is dat het bouwjaar geweest.' Het wapen heeft vier kwartieren. Twee velden zijn groen en twee geel. De rode Hollandse leeuw met geel geschilderde manen staat in het onderste zandkleurige veld en rekt zich lekker uit, tot ver in het schuin daarboven liggende kwar tier. Het vernieuwde wapen van na 1816 kunnen de Winkelers na tuurlijk wel uittekenen omdat het sinds jaar en dag uitge breid aan de buitenmuur van het raadhuis is te bewonderen. Het zal dus opvallen, dat de twee wapens wel wat op elkaar lijken maar ook niet meer dan dat. De groene velden zijn blauw geworden en de rode leeuw staat helemaal niet meer zo parmantig beeldvullend te wezen. Hij is om nog on duidelijke redenen gewijzigd in twee gouden leeuwtjes die keurig in de nu verschoven donkerkleurige kwartieren zijn ingesloten. winkel

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1993 | | pagina 4