16 - 29 - Bericht uit de omgeving. Het Centrum voor Natuur- en Milieu Educatie in Schagen organiseert in opdracht van het Gewest Kop van Noord-Holland een tweejarige kadercursus die start op 12 maart 1994. Het doel van deze cursus is mensen op te leiden tot het zowel zelf standig als in een samenwerkingsverband organiseren en uitvoeren van zinvol vrijwilligerswerk op het educatieve vlak ten bate van landschap, natuur en milieu en daarmee samenhangende zaken. Aan bod komen onderwerpen als landschapsecologie, herkennen van bio topen en landschapselementen, het determineren van planten en dier soorten alsmede strandvondsten. Uiteraard komen zaken als verzuring, verdroging en vermesting aan de orde. Men leert om te gaan met de geomorfologische kaart, grondboor en kompas, windmeter en binoculair. Uiteraard is men hierbij herhaaldelijk op excursie. Verder leer je je aktiviteiten evalueren, een duidelijk standpunt te bepalen en te verdedigen, een spreekbeurt te houden, een presentatie te verzorgen, het organiseren van allerlei aktiviteiten als excur sies en tentoonstellingen, een discussie te leiden, het schrijven van een artikel of een persbericht enzovoort. De cursus is verdeeld in vijf tijdsblokken waarbij het 'ervarend' leren voorop staat. Blok 1 staat in het teken van kennismaken en orienteren. Blok 2 het kennis verwerven. Bij 3 en 4 zal vooral de toepassing van het geleerde veel aandacht krijgen. Blok 5 geeft de mogelijkheid om op meer specifieke terreinen ervaring op te doen passend bij de wensen van de cursist. Het staat voorop, dat kennis en vaardigheden bruikbaar moeten zijn in de lokale situatie. De rode draad is dat de cursisten, naarmate de cursus vordert, in toe nemende mate zelfstandiger optreden. De theoriebijeenkomsten zijn in 'De Groenling' de excursies vinden plaats in de Kop van Noord-Holland. De cursus zal ca 300 gaan kosten. Vooraf zullen intake-gesprekken worden gehouden U kunt zich opgeven bij De Groenling, Johan Vermeerstr. 1 1741 KK Schagen, tel. 02240-96202 of bij de projectmedewerker Jack Manneveld 02240-96946. Bestuursleden Stichting Historisch Niedorp: A. Wit J. Keuken C.Wiedijk M. Aalbregtse J. Kuiper-Wetsteen J. Smit voorzitter Dorpsstraat 205 secretaris Zwagermanstr2 penningmeester Dorpsstraat 60 Westerweg 14 Terdiekerweg 1 Brug. Kosterstr. 1733 VN 1733 AN N.Niedorp N.Niedorp N.Niedorp N.Niedorp N.Niedorp Winkel

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1993 | | pagina 30