- 2 - Dit overleg heeft tot resultaat gehad, dat het oude middel eeuwse torenuurwerk in de kerktoren te Winkel weer funktio- neel gemaakt zal worden voor de tijdsaanwijzing. Dankzij de toepassing van moderne technische hulpmiddelen, die voor het oog praktisch niet zichtbaar zullen zijn, is het da gelijks opwinden van het uurwerk dan overbodig geworden. Vrijwilligers van de Stichting tot behoud van het oude Toren uurwerk zullen de ombouwwerkzaamheden op zich nemen. De te maken kosten ten bedrage van 3500,zijn door onze stichting ter beschikking gesteld. Om de toegankelijkheid naar het oude uurwerk in de toren te ver beteren, zal er een nieuwe moderne trap geplaatst worden. Deze wordt betaald door de gemeente en het kerkbestuur terwijl enkele vrijwilligers het plaatsen en verven van de trap op zich zullen nemen De Weelbrug bij Zijdewind 't Veld. In oktober j.1. is wegens bouwvalligheid het bovenstuk van de ophaalbrug aan De Weel verwijderd. Aangezien de vrees bestaat, dat deze landschappelijk waardevolle brug voorgoed zal verdwijnen en door een duiker van beton ver vangen gaat worden, is er een comité "Red de Weelbrug" opge richt. Ook onze stichting is daarin vertegenwoordigd. Er zal met de gemeente Niedorp een gesprek plaats vinden over de mogelijkheden tot behoud van de brug alsmede de financiële gevolgen ervan Onze stichting heeft als aanzet voor het herstel van de brug een bedrag van 1000,toegezegd. Het is overigens bemoedigend, dat één van de grootste politieke part ij en in onze gemeente het behoud van de Weelbrug in haar verkiezingsprogram heeft opgenomen. Het boek "Niedorp in Historisch Perspectief^_geschreven door Aat Wit. Dankzij een vijftal subsidiegevers zal dit boek met historische verhalen en foto's over de Niedorper dorpskernen, in een om vang van 210 bladzijden verschijnen. Dit is mede mogelijk gemaakt door een subsidie-verstrekking ten bedrage van 2500,door de Stichting Historisch Niedorp. Bij voorinschrijving bedraagt de verkoopsprijs slechts 39,50 per boek Als U ons informatieblad ontvangt, is, of wordt binnen enkele dagen, in de gemeente Niedorp een folder met meer informatie over het boek en de wijze van bestellen huis aan huis bezorgd. Het zal onder andere verkrijgbaar zijn bij kantoorboekhandel Julius, Dorpsstraat 103 te Nieuwe Niedorp. (tel. 02261-1276) De namen en adressen van hen die al op het boek hebben inge schreven zijn doorgegeven aan bovenstaand adres. Uw bestelling kan na 29 november a.s. aldaar worden opgehaald. Niet opgehaalde boeken worden na 12 december verzonden aan de intekenaars Aat Wit -voorzitter

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1993 | | pagina 3