- 27 - Iedereen liep op klompen en als ze al eens schoenen aan moesten namen ze die in de hand mee en trokken ze die pas aan als ze bij de weg kwamen. Op de hoek was een grote boerderij met wel honderd koeien. Dat spul was van Hannes Strijbis die er ook een kaasfabriek je op na hield. Echt een rijk man die notabene zelf de brug betaalde naar Veenhuizen, zodat zijn kaas wat vlotter naar Alkmaar kon worden vervoerd. Later, zo tussen 1920 en 1930, nam de bekende Peter Verburg de boerderij over en kwam er warempel een gereformeerd kerk je in. Niet zo maar wat. Er stond een echte preekstoel in. Dominee Andringa kwam elke zondag lopend uit Langedijk om de dienst te leiden. Op woensdag kwam hij ook, haalde eerst de kinderen van school en liep met ze op naar het kerkje voor de catechisatie. Iedereen ging er heen. Marie herinnert zich vooral de kerstfeesten met de trakta ties van de heer Verburg. De partjes sinaasappel en de stuk jes reep. Zo'n reep kon makkelijk in negenen. Zo ging dat in die t ij d Na zo'n verhaal over een kleine buurtschap in een nogal af gelegen hoek van je oude gemeente word je een beetje nieuws gierig naar de achtergrond van de naamgeving. Waarom Hane- does. Is het verzonnen als variant op de bekende tuinders gemeenschap Opperdoes? Of is Hane misschien afgeleid van 'hene' wat riet betekent. Zo had je vroeger tussen het Verlaat en de Boomerwaal het Heenebosch oftewel Rietbos.) 't Zou dan mooi passen bij het oude woord 'does' waarbij we aan moerassig land moeten denken. Dus het Rietmoeras? Als we hier te maken hebben met een echte oude naam zou het kunnen, maar op de eerste kadasterkaarten van circa 1820 komt het Hanedoes nog helemaal niet voor. De dwarslopende sloot waaraan de tuinders zich zullen vestigen is nog lang geen Martelaarsgracht. Er is nog geen pad, geen huis, geen smal perceel te vinden. Op een kaartje met de gemeentelijke grenzen uit die tijd heet de hele hoek tussen Langereis en Molensloot het Unjer. Unjer was een hardnekkig onkruid horend bij de familie van de paardestaarten. Aan de andere kant van de Molensloot die hier tegel ij k de grens tussen Oude - en Nieuwe Niedorp was, lag het Bosch van A. Slovis. Op de topografische kaart van 1860 is dat bos nog voor een groot deel aanwezig, maar blijkt ook, dat de nieuwe tuindersgemeenschap zich heeft gevestigd. Helaas staat er geen naam bij. Ik heb het idee, dat een veel voorkomende behoefte aan spot namen voor afgelegen buurten hier een rol kan hebben gespeeld. Namen als Poolland of Elba betekenden zoiets als in the middle of nowhere Er waren in de vorige eeuw nogal wat kunstschilders die zich toelegden op romantische landschappen. Eén ervan was de zeer bekende Louwrens Hanedoes. Hij leefde van 1822 tot 1905 en heeft talloze bos-, duin- en heideland schappen geschilderd. Ook een neef van hem, Gabriël een zoon van een landbouwer in de Haarlemmermeer, had een zekere bekendheid als landschapschilder.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1993 | | pagina 28