- 23 - Om het onderwijs zo goed mogelijk doorgang te laten vinden, kregen alle leerlingen een briefje namens het hoofd der school mee naar huis. Daarin werd aan de ouders verzocht de kinderen, zo mogelijk, eenmaal per week een beetje brandstof mee naar school te geven. Op deze wijze hoopte men twee lokalen te kunnen ver warmen, waarbij de ene groep 's morgens en de andere groep 's middags les zou krijgen. De meeste ouders reageerden positief op het verzoek en stelden wekelijks twee turven of twee houtblokken beschik baar. Vrij wel zeker is toen onder wij s gegeven in de oude naaischool en de consistoriekamer van de Hervormde kerk. Deze vertrek ken konden namelijk met een kolenkachel of allesbrander verwarmd worden. De nieuwe school was niet van schoorstenen voorzien, daar vond in normale t ij den de verwarming plaats door middel van gaskachels. ts_ oucvotc-kWiJc \s. vVlTo «iu T vc. oTqo-rvqTtT L wu\ jL -g.'JL /i Icj c JL xjl. U JD ko C_J_ lorjfu/e-ecLc dx^-GScvo-vcka^'C'l Li i^3 C<1^t/tvs. d' vy^£/L_ tL&l_ JL A e-t-L i c/J ivicc_Ly2_ C-.^CAX^kcWl_QrciC^t^Vt. cxj'urwfv/flVLoo-vd' >vfve CjcAdx-V tO—IJ ![>1-©^yvcLS v.JcWftk/1TLc_ji Ti ,vA_ oX.vicccuTi- .vö iiLJidl slï In het voorjaar van 1946 vertrok het hoofd der school, F.J. Wessels, naar Haarlem.Hij werd opgevolgd door T. Oepkes uit Hoogwoud. Steeds meer kinderen uit de buiten wij ken bezochten de school per rijwiel. In 1952 waren dat er al ruim dertig, waarvan de r ij wielen ordeloos in de omgeving van de school werden neer gezet. Om dit te ondervangen werd er achter de school een rijwielberging gemaakt.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1993 | | pagina 24