I - 22 - De in 1934-1935 gebouwde woning voor de hoofdonderwijzer werd betrokken door de heer Wilbrink. In december 1936 nam de heer F.J. Wessels de taak van hoofdonderwijzer op zich. In 1942 werden aan de achterzijde van het sportveldje schooltuintjes aangelegd, bestemd voor de leerlingen uit de hoogste klassen. De oudere leerlingen mochten toen de graszoden van het aan te leggen toegangspad afsteken, wat een welkome onderbreking van de dagelijkse gang van zaken voor hen betekende. Nog altijd staat bij mij het boekje over tuinieren in de boekenkast, wat in 1943 de prijs was voor het best verzorgde tuintje. De school tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 De oorlogsjaren drukten ook in Nieuwe Niedorp hun stempel op het dagelijks gebeuren. In 1943 werden in de school, de cafézalen en bij particulieren een groot aantal Duitse sol daten ingekwartierd. De school was ontruimd van banken en leermiddelen en in bezit genomen door soldaten. Er werd toen tijdelijk les ge geven in ondermeer de naaischool en de consistoriekamer van de Hervormde kerk. Gelukkig vertrokken de soldaten na enkele weken naar elders. Tijdens de oorlogswinter 1944-1945 ontbrak het de bevolking niet alleen aan vele dagelijkse benodigdheden, ook de nuts bedrijven waren niet meer bij machte om de bevolking van gas, electriciteit en water te voorzien. Daar bij was vaste brandstof voor kook- en verwarmings doel einden slechts zeer spaarzaam verkrijgbaar.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1993 | | pagina 23