- 21 - Het bouwen van de school Onder toezicht van architect Van Reijendam verrees het door hem ontworpen schoolgebouw. Eind oktober 1931 was het gebouw reeds onder de kap, bij welke gelegenheid elk personeelslid van de aannemer een rijkdsdaalder van het gemeentebestuur ontving De school is opgetrokken van bruinrode waalformaatstenen afgedekt met rode romaanse pannen. Om het idee van een Noordhollandse boerderij te benadrukken, is de kern van het gebouw uitgevoerd in een piramidevorm. Dit hoge dak wordt ingesloten door andere dakvlakken waarbij, net als bij een boerderij, de dakkapellen zijn weggelaten. De school bevat vier leslokalen, een handwerklokaal (tevens ruimte voor de schoolarts) een kamer voor het hoofd van de school, een vestibule, hal, gangen met kapstokruimte voor de jassen en klompenrekkenalsmede toiletten. Uit 't oogpunt van kostenbesparing lag het aanvankelijk in de bedoeling om de oude banken in de nieuwe school te plaatsen. De inspecteur was daar sterk op tegen met gevolg dat er 80 nieuwe grenenhouten banken werden aangeschaft. Voor het geven van onderwijs in lichamelijke oefening was tot dusver nog uitstel verkregen. Temeer daar de onderwijzer F. Stenneberg bevoegd was les te geven in dit vak, zou de oude school, nadat deze was ontruimd voor die doeleinden worden ingericht In tegenwoordigheid van een 60-tal genodigden en een aantal ouders van schoolgaande kinderen, vond op zaterdag 30 april 1932 de opening van de nieuwe school plaats. Enkele sprekers voerden hierbij het woord, terwijl de offici ële opening geschiedde door de heer Dun, inspecteur van het lager onderwijs. Op zaterdagavond 30 april en zondagmiddag 1 mei kon de school bezichtigd worden door belangstellenden. Ve r volg o n d e rwijs Gedurende meerdere jaren werd er van oktober tot maart tij dens de avonduren vervolgonderwijs gegeven in de school. Dit was bestemd voor jongens en meisjes die de gewone dag school reeds hadden verlaten. Voor dit aanvullend onderwijs bestond veel belangstelling. Er werd onderwezen in rekenen, Nederlandse taal en handelsrekenenOok enkele lessen in aardrijkskunde geschiedenis en natuurkunde behoorden tot het takenpakket. Bij de natuurkundelessen kwamen ondermeer onze delfstoffen ter sprake met het daaruit verkregen gas voor particuliere en industriële doeleinden. De cursus werd praktijkgericht besloten met een excursie naar de plaatselijke gasfabriek aan het Hoefje Na opheffing van de school in de Moerbeek bezochten de kin deren uit dat gedeelte der gemeente vanaf 1 januari 1931 de school in Nieuwe Niedorp. Op 1 juli 1932 kwamen daar de kinderen van de opgeheven school aan de Langereis nog bij.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1993 | | pagina 22