- 19 - De school aan de Langereis Het openbaar lager on der wijs in Nieuwe Niedorp. De oudste gegevens over het onderwijs in Nieuwe Niedorp treffen we aan in het "Kerkeboek" van 1574. Toen werd tot lidmaat van het Gereformeerde geloof bevestigd de school meester Olaf Pieters. Over de kwaliteit van het onderwijs in het verleden moeten we ons niet te veel voorstellen. Van 1834 tot 1859 bestond de school uit een daartoe inge richt woonhuis, geheel van hout opgetrokken en met riet ge dekt. Door het uitbreken van de houten tussenwanden was dit gebouw geschikt gemaakt voor het geven van onderwijs. Deze 'school' stond op het perceel thans genummerd Dorps straat 199. In 1837 werd in dit gebouw door één onderwijzer aan 112 kinderen lesgegeven. Tegen betaling van 0,30 schoolgeld per kwartaal ontvingen de kinderen les in het schrijven, spellen, lezen, rekenen en zingen Tot 1860 werden de onderwijzers benoemd en betaald door de burgerlijke - en kerkelijke gemeente. De taak van de onder wijzer bepaalde zich niet uitsluitend tot het lesgeven aan de jeugd. Daarnaast vervulde hij een aantal neventaken als koster en voorzanger in de kerk, klokopwinderdoodgraver en administrateur voor het b ij houden van de registers op het dopen, trouwen en begraven. Eerst in 1858 kwam er verbetering in de beschikbare ruimte voor de schoolgaande jeugd. Toen werd er tussen de kerktoren en de oude school uit 1833 een nieuwe school gebouwd. Uiteraard was men met het nieuwe gebouw ten zeerste ingenomen maar na enkele tientallen jaren kwamen er regelmatig klachten over het gebouw. Ondanks veranderingen en uitbreiding van de school bleven de klachten aanhouden: geen zon in de lokalen, somber matglas in de ramen en wc-deuren die rechtstreeks in de lokalen uitkwamen. Meerdere malen werd er over het bouwen van een nieuwe school gesproken, even zo vele keren ketste het af wegens het niet beschikbaar zijn van voldoende financien.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1993 | | pagina 20