- 17 - Het Openbaar Lager Onderwijs in de voormalige gemeente Nieuwe Niedorp Met een uitvoerige beschrijving van het openbaar lager onderwijs in de voormalige gemeente Nieuwe Niedorp zouden vele pagina's gevuld kunnen worden. Om tevens andere onderwerpen aan bod te kunnen laten komen, beperk ik mij tot een samenvattende beschrijving over het ond er wij s in de Moerbeek en aan de Langereis met een iets uitgebreidere beschrijving over dat in Nieuwe Niedorp. Dit laatst genoemde artikel is door mij geschreven in begin 1992 ter gelegen heid van de heringebruikname der school na een inwendige verbou wing daarvan. Aat Wit Het openbaar lager onderwijs in de Moerbeek. De schoolgaande jeugd, gefotografeerd voor de school en onder wijzer swoning aan de Moerbekerweg bij de Moerbeek. De school en woning zijn in 1879 gebouwd door Corn. Blom voor een bedrag van 6.666, Tot onderwijzer werd benoemd de heer B. Sieswerda te Uitgeest. Zijn indiensttreding op de eenmansschool was per 1 oktober 1879 op een jaarsalaris van 800, De buurtschap Moerbeek had al eerder een school; reeds voor 1600 werd er onderwijs aan de jeugd gegeven. Of het onderwijs in die tijd gedurende het gehele jaar gevolgd kon worden is niet bekend. Vanaf omstreeks 1800 werd er alleen gedurende de wintermaanden les in de Moerbeek gegeven. Vaf 1 april tot oktober was de

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1993 | | pagina 18