- 15 - Graaf Arnulf en de Friezen. Men neemt tegenwoordig algemeen aan, op grond van Meilinks studie van de Egmondse Geschiedbronnen in 1938, dat graaf Arnulf waarschijnlijk niet bij Winkel is gesneuveld. Het is net zo iets als de verdichtsels over de machtige stad Vrone. Ze hebben een taai leven. Dit jaar mag Arnulf, of Aernout, wat extra belangstelling, want het is precies duizend jaar geleden dat hij werd omgebracht. Anno 993. Aan dat jaartal wordt niet meer getwijfeld. Verder weet men nu, dat hij 951 in Gent is geboren, dat hij in 980 door de Keizer in de echt werd verenigd met Liutgard, dochter van de graaf van Luxemburg, en dat hij zelf slechts vijf jaar graaf is geweest, n1vanaf het jaar 988. Uiteindelijk is hij heilig verklaard. Redenen onbekend. Bij dit mogelijke herdenkingsjaar is het goed om eens na te gaan waar de verkeerde opvattingen vandaan komen. We moeten dan eerst bedenken, dat er in de Middeleeuwen geen drukpers bestond. Verhalen gingen van mond tot mond en werden soms en met zeer bepaalde bedoelingen opgeschreven. Ze moesten ten gunste zijn van de Christel ij ke leer en passen in de kraam van de broodheren. Dan kwamen bij het van elkaar overschrijven nogal wat fouten voor. Soms door slordigheid, maar ook door de behoefte iets aan te dikken of af te zwakken. Opzettelijke misleiding kwam natuurlijk ook voor, getuige de vele valse oorkonden. Via zulke persoonlijk getinte tekstafleidingen in de 13e en 14e eeuw kon men bij een graaf uit de 10e eeuw, zoals onze Arnulf waarvan men nauwelijks iets wist, op de duur een aardig verhaal maken. Een verhaal dat volkomen paste in de stijl van de abdij van Egmond en de anti-Westfriese gevoelens die daar indertijd heersten. Vermoedelijk, zegt Meilink, is de eerste verwarring ontstaan bij de verschillende berichten over Arnulfs zoon Dirk III. Er wordt geschreven, dat Dirk 'wegens zeker wantrouwen tegen de Friezen naar de bosachtige en moerassige streek bij Maas- en Rijnmond was geweken om daar een versterking te bouwen' Te verwachten was, dat hij hier tegen de Friezen zou optrekken. Volgens andere berichten hief hij tol van de Tielse kooplieden die hun beklag deden bij de Keizer. Het keizerlijke leger dat de eigengereide graaf tot andere gedachten moest brengen werd verslagen, en, vreemd genoeg, met behulp van de Friezen.. De rol van dit volk, dat overigens sedert eeuwen de kuststrook bewoonde tussen het Zwin (bij Kadzand) en de rivier de Weser, is onduidelijk, 't Ziet er naar uit, dat ze zich langs onze duinkust in het algemeen maar hebben aangepast aan de nieuwe machthebbers, en hun Friese afkomst moesten vergeten. Arnulf zal vast wel strijd met ze gevoerd hebben om zijn grafe lijke macht te vestigen of uit te breiden, maar zijn belangen lagen in het zuiden bij de monding van de Maas en in Vlaanderen. En, naar men aanneemt, niet in onze contreien.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1993 | | pagina 16