- 14 - Het verse (zoete) water dat zo steeds door de geopende sluisdeuren in zee liep, had het ongedierte ver genoeg van de buitenste sluisdeuren gehouden, zodat er weinig schade ontstond. Maar de Natte Zeedijk van de Niedorper- kogge, ter lengte van 560 roeden, was er niet zo goed vanaf gekomen. Deze 560 roeden dijk waren versterkt met paalwerk, krebbingen en nog diverse uitstekende hoofden in zee Tijdens de inspektie op 19, 20 en 21 februari 1732 bleek dat 't paalwerk en de hoofden op de plaatsen waar met eb het houtwerk in het zeewater bleef staan "alles so seer met de worm is dooreeten, dat alles kragtloos is geworden, maar dat oock bij een sware storm uijt den Noorden en een opstoppinge van de hooge vloet, alles staat te worden geraseert". Het herstel van de 560 roeden dijklichaam zou voor de Schager - en Niedorperkogge nog wel op te brengen zijn. Maar bij sententie van Hooge Rade d.d. 12 october 1695 was de gehele WestVriesche Omringdijck voor 20 jaar on der een gemene contributie van 't gehele quartier ge bracht. Maar het had wel van 1632 tot 1695 het Grote Proces) geduurd voordat deze bestuursvorm -gemeenmaking van de Omringdijk wat financien en toezicht betreft- was geregeld. Niedorp en vooral Schagen waren hier niet blij mee: het betekende meer betalen aan onderhoudskosten en de tijden waren al bar slecht. Alleen al in de jurisdictie van Schagen was van de 1766^ morgen contribuerend land meer dan 350 morgen spagestoken. Dus bijna een vijfde van het land was verlaten en lag braak. Hiervan werd geen cent ontvangen voor het broodnodige dijkonderhoud. De Schager - en Niedorperkoggen bepleitten dan ook ver mindering van hun bijdragen in de kosten van. herstel van de schade die de paalworm in 1731 teweegbracht. Het bedoelde dijkgedeelte dat in onderhoud bij de Niedorper kogge was, lag tussen Kolhorn en de Boerensluis bij Lutje winkel. Op de kaart van Geleijn Pietersz. Clooster uit 1637 van de Braeckges ende Sijgerijdt is goed te zien dat de dijk hier bijna geen voorland meer had en dat men ter bescherming houten paalhoofden in zee had geslagen. Op de kaart staan er meer dan 25 ingetekend, een kostbaar stukje dijk dus. Tussen de Boerensluis en de W ij sent had de dijk nog voldoende voorland; hier waren halverwege de 17e eeuw nog geen paal hoofden geslagen Jan Smit Voornoemde kaart staat in kleur afgebeeld op blz. 23-24 van Schilstra's "in de ban van de dijk". In ons volgende nummer zal deze kaart nog uitgebreid ter sprake komen in een artikel over de veldnamen in de Braakpolder.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1993 | | pagina 15