- 10 - Het meest duidelijk zijn de aangewezen, beschermde gebouwen. Over Schoonheid wordt hier echter met geen woord gesproken. En dat kan verbazing wekken. In de praktijk zal dit aspect bij pogingen om een bouwwerk te behouden toch vaak een rol spelen. De inwoners van Winkel moeten er niet aan denken dat hun aardige oude raadhuis ver loren zou gaan, terwijl deskundigen van Rijksmonumentendienst er indertijd nog wat moeite mee hadden het op de lijst te zet ten. Naar hun zin was er eigenlijk te veel aan het oorspron kelijke gebouw veranderd en gerommeld. Over de schoonheid van een gebouw kan natuurlijk heel ver schillend gedacht worden en het is bovendien afhankelijk van de smaak van de tijd. Zo kunnen we ons nu moeilijk voorstellen, dat men zich lang geleden wel verzet heeft tegen de komst van een windmolen omdat men dat maar een raar gedrocht vond in ons rustige vlakke landschap. Bij het helpen opruimen van de oude Doopsgezinde bibliotheek trof ik een viertal boeken met de titel 'Wandelingen door Nederland', geschreven door dominee J. Craandijk. In deel IV uitgegeven in 1879, lezen we op bladzijde 9, als de schrijver in de buurt van St. Pancras vertoeft:"Hier kunt ge zien hoe veel kool er in de wereld verkocht wordt, 't Is kool, kool en nogmaals kool; roode kool, witte kool, groene kool. En ziet gij akkers, waar geen kool wordt verbouwd, dan bespeurt gij, dat die met uijen beteeld zijn. Huizen ziet gij weinig, alleen hier en daar de afgeknotte piramide van het lelijke Noord-Hollandsche boerenhuis, dat voor drie vierde dak is". Of dit ook een algemene opvatting was is mij niet bekend. MIP In alle provincies werd of wordt er gewerkt aan een zoge naamd Monumenten Inventarisatie Project oftewel MIP. Het ging daarbij om waardevolle architectuur uit de periode 1850-1940. Een selectie is te bewonderen in het boekwerk Architectuur en stedebouw in Noord-Holland. Er wordt ook zo het een en ander uit onze gemeente ten to nele gevoerd, waarbij men misschien goedkeurend zal knikken, de wenkbrauwen fronsen of nog even aan het idee moet wennen. In de rubriek 'scholen' treffen we de openbare basisschool van Nieuwe Niedorp aan. Daar zal men zich wel in kunnen vin den. Onder 'fabrieksgebouwen' betonfabriek De Hoop. Het bouwsel, zelf ook opgetrokken uit beton, hoort thuis in de periode, dat er overal kleine fabriekjes werden opgericht zoals kaasmakerijen, maalderijen of zelfs een frisdranken fabriekje tegenover de Doopsgezinde kerk in Nw. Niedorp. Onder het hoofd villa's, herenhuizen en buitenplaatsen vin den we Huize Doornstaete, de voormalige notariswoning aan de Bosstraat in Winkel. de naam is van recente datum) In de Groetpolder is een trafostation van de PEN in beeld gebracht dat model staat voor een kenmerkende bouwwijze. En in Barsingerhorn vinden we in de rubriek "begraafplaatsen' een eikehouten grafteken waaraan nog niet zo erg lang geleden door enkele enthousiaste Niedorpers de nodige tijd is besteed.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1993 | | pagina 11