De Nieuweniedorper kerktoren met enigszins geretoucheerde voorgrond. Volgens onze Grote Van Dale is een monument in de eerste plaats een gedenkteken of een gedenkzuil, bijvoorbeeld ter herinnering aan de bekende slag bij Waterloo. We hoeven daarvoor niet naar Belgie. Aan de Dorpsstraat in Win kel, bij de boerderij van Alewijn Oostwoud Wijdenes worden we aan dat feit herinnerd. "Hoeve Waterloo, 1815-1865" lezen we op een steen die door een leeuw wordt vastgehouden. Waarschijnlijk werd hier een boerderij gebouwd zo'n vijftig jaar na de definitie ve ondergang van Napoleon. Een gebeurtenis waar men niet over uitgepraat raakte. In de tweede plaats, zegt het woordenboek, kunnen we van monu menten spreken bij overblijfselen van vroegere cultuur, kunst, n ij verheid of wetenschap en dan denken we vooral aan conserve ring. Zo geeft Van Dale voorbeelden als 'de monumenten onzer kunst, het monument van onze taal' en filosofeert dat de ar cheoloog zowel een potscherf als een hunebed als een monument zal zien

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1993 | | pagina 10