- 22 - Lijst van huizen en hoofdbewoners in Winkel 1742. Inleiding: Het volgende stuk is ingezonden door Kees Kruit uit Den Haag. Het speelde een rol bij zijn genealogisch onderzoek. Op blz. 33 vertelt hij iets over zijn voorvaderen en andere familie leden uit Winkel. Hij verzoekt iedereen die wat over de Kruiten meent te weten contact met hem op te nemen. Het doornemen van de lijst met Winkeler familienamen uit 1742 levert nogal wat namen op die heel bekend klinken in onze omgeving (ook al is de schrijfwijze eventueel iets veranderd). Wie graag bijzondere namen tegenkomt die men zelden of nooit hoort kan ook aan zijn trekken komen. Wat te denken van Aaltje van de Smokkelkeet Wat de mensen zo'n twee en een halve eeuw geleden deden om in hun onderhoud te voorzien is best interessant. Landbouw en vee teelt moeten belangrijk zijn geweest; dat verwacht men en het klopt ook. Verder zou men een behoorlijk aantal Zuiderzeevissers kunnen veronderstellen. Dat valt tegen. Veel bakkers en caféhouders mis schien? Nou, nee. Dat een zekere Pieter Florisz. Vink(!) met een notenkraam rondreist zou men toch eerder in onze tijd verwachten. Bijstand was kennelijk nogal eens nodig gezien het aantal malen dat men de term alimentatie en onderstand tegenkomt. Bij alimentatie moet men aan een ondersteuning met levensmiddelen denken De meeste oude en voor velen onbegrijpelijke begrippen worden in een woordenlijst verklaard. Ik wil er nog geabandonneerd verlaten aan toe voegen. Wat betreft de indeling het volgende: De Bosstraat is hier niet apart aangegeven maar vormt een onderdeel van de Laagzijde. De Zijgerakker (tegenwoordig Limmerschouw genoemd) hoort gewoon onder de Hoogzijde. De échte Limmerschouw is hier nog de buurtschap tussen Winkel en de Langereis aan de Lammerschager- gouw(weg of sloot) tussen het Nieuweniedorper Paadje of Padt en de Weijsendhorn of de Dikke Paal als die er al stond. We zien hier overigens ook de familienaam Limmerschouw opdoemen en nog wel naast Langereis. Iets oostelijk van Hoornstra was een zijsloot -Zijde 1sloot- die met een scherpe bocht naar het Veldwachterspad liep. Hier houdt de zuidkant van de dorpsstraat op Hoogzijde te heten. Wat nog komt ressorteert hier onder genoemde Zijdesloot. Wat betreft Lutjewinkel moet men bedenken dat er indertijd nog nauwelijks huizen stonden aan de Weereweg. De buurtschap concen treerde zich om de Mienstsloot in een Noord- en een Zuidzijde. Het karakteristieke beeld van onze dorpen was nu eenmaal lint- bebouwing, eeuwen en eeuwen lang. Jan Keuken Zijgerakker betekende waarschijnlijk gewoon de akker van een zekere Sijgerd of Siegerd. Zijge zou echter ook met kwelwater te maken kunnen hebben. Zijdel in Zijde(l)sloot is verwant aan het woord zijdelings.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1992 | | pagina 23