Btirtjtmg „IjistnriHrfj ntriiorp" m 'Ik'-ui, r! <",i'11 vr Informatieblad nummer 15 december 1990 Inhoud: Bestuursaktiviteiten. De Sint Werenfriduskerk te Oude Niedorp III. Uit het leven van Ariaantje Dirkmaat en Cornelis Bakker. Schermerhornde rooie dominee. Herinneringen aan de Langereis. Een muntvondst te Aartswoud. Industrie en de historie. Over Zwinnen en Aangedijkte landen. Het voormalige polderhuis van Waard en Groet op de Tjarde; rechts het Boerensluiskanaal

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1990 | | pagina 1