- 1 - De St. Wereniii duskerk te Oude Niedorp. 11 In het vorige artikel heb ik het gehad over de grafzerken die voor de laatste restauratie nog in de oude kerk aanwezig waren. We vervolgen nu onze rondgang in de kerk waarbij zowel in- als exterieur ter sprake komen. Op 3 juni 1661 deden de kerkmeesters het voorstel om de aan de noord zijde van de kerk aanwezige vijf kapelletjes af te breken. De kerkmeesters waren Jan Jacobsz. Comparts en Jan Adrijensz. Zij zorgden er voor, dat in het openbaar werd aanbesteed: het maken van de noordkant van de kerk c-n het van nieuwe leien voorzien van het houten dak. De ruimten waar de kapelletjes tegen de kerkmuur waren gebouwd werden weer dichtgemetseld met de afkomende stenen. Op de hieronder afgebeelde' tekening van H. de Winter uit 1744 zijn de oude kapelletjes echter nog in volle glorie te zien.. De pilaren werden gespaard. Aan de buitenzijde werden er steunkolommen of contraforten aangebracht. Deze gegevens zijn te vinden in het resolutieboek van de vroedschap o p 3 juni 1661 R A H n r15 0 Vijf jaar later, in 1666 namen burgemeester en schepenen weer een andere beslissing, liet interieur van de kerk moest worden verfraaid. Soo is bij burgemren schepenen geresol veertgeiijck sij resolveeren bij deesen op 't bespreek (voorstel) van Cornelis Adrijensz. Blockhuijs, als kerkmeester, nevens Pieter Floris, dat sij sullen laten maken, het koor en vier banken"(twee aan de zuidkant en twee aan de noordkant). Zie voor illustratie info.blad nr. 11 blz.6.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1989 | | pagina 2