- 6 - Merktekens uit de Sint Werenfriduskerk te Oude Niedorp. Tot zondagochtend 3 april 1977 was de prachtige Nederlands Hervormde Kerk van Oude Niedorp nog een sieraad voor de hele omgeving Omstreeks kwart voor één die middag echter werd de kerktoren door de bliksem getroffen en door de daarop volgende brand werd de kerk volledig verwoest. Uit de vuurzee werd nog wel het oude Franse orgel en de uit 1672 daterende z.g. Hugenoten bij bel gered, maar dat was dan ook alles. Van het mooie eikenhouten meubilair, waaronder de fraaie gebeeld houwde preekstoel uit 1672 kon niets worden gered. In 1949, enkele jaren vóór de grote restauratie van de kerk,was de heer Joh. L. Lutjeharms eertijds opzichter van de polder Schagen) in de gelegenheid om de oude aan Sint Werenfridus gewijde kerk te Oude Niedorp en ook de Sint Ursula kerk te Warmenhuizen aan een nader onderzoek te onderwerpen. De kerk, oorspronkelijk een kruiskerk en bestemd voor de Roomskatho- lieke eredienst en gewijd aan en genoemd naar Sint Werenfridus, bleek in de 14e eeuw te zijn gebouwd. In 1648, na de reformatie, is de kruiskerk van de zijbeuken ontdaan en verloor zo al veel van de oude glans. Vervolgens werd in de Napoleontische tijd de kerktoren vervangen door een houten torentje dat in het bestaande koor werd ingebouwd Bij een bezoek aan de restanten van de Oudeniedorper kerk of aan de prachtig gerestaureerde kerk van Winkel kan men zien dat de kerk vloeren voor een groot deel zijn geplaveid met vaak prachtig gebeeld houwde hardstenen zerken. In sommige streken werd voor de zerken vaak zandsteen gebruikt, waarvan de opschriften of tekens reeds lang zijn weggesleten door het belopen. SCHOUT en BURGEMEES- BANK 1666 Kerkgebouw Ned.Ilerv. Gemeente Oude Niedorp,

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1988 | | pagina 7