- 4 - was berekend. Ook deze bergplaats was slechts een tijdelijke, in maart 1941 waren de zware bomvrije bergplaatsen te Heemskerk gereed gekomen en kon hier met vele andere museastukken "De Nachtwacht" worden ondergebracht. Ook onze duinen bleken geen definitieve schuilplaats te zijn met gevolg dat "De Nachtwacht" op 24 maart 1942 opnieuw moest verhuizen, te weten naar een speciaal voor onze kunstschatten gemaakte "kluis" in de Sint Pietersberg te Maastricht. Daar verbleef het beroemde schilderij tot het einde van de oorlog om vervolgens in juni 1945 per schip weer naar Amsterdam te worden vervoerd. De Doopsgezinde Kerk te Nieuwe Niedorp depot voor kunst uit musea. Toen op 27 juni 1940 een vijftal bommen neerkwam op Wieringerwerf vond men het niet langer verantwoord om de aldaar in het tijdelijk depót opgeslagen kunst schatten nog langer aan het gevaar van vernietiging door bommen bloot te stellen. Begin augustus 1940 werd de inhoud van dit depót overgebracht naar de Doopsgezinde Kerk te Nieuwe Niedorp. Enkele maanden later, in november 1940, konden de tijdelijke depóts in de dorpen van Noord-Holland worden ontruimd. De kunstschatten werden toen overgebracht naar de gereed gekomen bergplaatsen te Heemskerk. Het interieur van de Doops gezinde Kerk te Nieuwe Niedorp in september 1940. In de kerk bevinden zich de stellages met de dozen en portefeuilles van het Rijksprenten kabinet. Dank zij het boek "Kunst in schuilkelders" konden wij een juist en verhelderend beeld geven over onze kunstschatten in oorlogstijd. Het moge ons hierbij voldoening geven dat nu ook voor velen duidelijk is geworden welke rol de dorpen Winkel, Lutjewinkel en Nieuwe Niedorp daar in hebben gespeeld. Aat Wit

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1988 | | pagina 5