- 24 - Bij Blokhuizen is een zeer oude begraafplaats blootgelegd waarin honderden skeletten werden aangetroffen. Dit grafveld is waarschijn lijk een huiveringwekkende herinnering aan de ramp spoed in Geddingmore (informatieblad 7 Men neemt aan, dat Haringhuizen onder de naam Nieuwkerc gesticht is door vluchtelingen uit het t ij del ij konbewoonbare gebied. Het werd een betrekkelijk kleine gemeente, met het slikven( gebied grenzend aan de Westermoerbeek en de Poepekaai. Oostelijker kwam wellicht een deel van Geddingmore te ver van nieuwe vestigingen af te liggen om voorshands (weer) in gebruik te nemen. Uiteindelijk zou het bij Nieuwe Niedorp komen. In 1309 worden de Schager - en Niedorper Kogge Nuwedorpe genoemd. Deze naam liegt er niet om. Er moeten verscheidene nieuwe vesti gingen in dit gebied aangewezen kunnen worden om zo'n betiteling te rechtvaardigen. Welke dorpen komen in aanmerking? Uiteraard Nieuwkerc en Nieuwe Niedorp, maar dat kan niet genoeg zijn. Oude Niedorp blijft voorlopig geplaatst in de 10e eeuw. Barsingerhorn komt moge lijk in aanmerking en verder uiteraard Winkel Van Winkel is lange tijd aangenomen, dat het veel ouder was. Dat was vnl. gebaseerd op de Rijmkroniek van Melis Stoke. Hij leefde van 1235 tot 1305 en was in dienst van de Hollandse grafelijkheid. De Rijmkroniek behandelde de geschiedenis van Holland tussen 689 en 1305. Volgens Stoke werd graaf Arnulf tegen het einde van de 10e eeuw op Winkelmeet door de Westfriezen verslagen. Daar wordt op dit moment anders over gedacht. Stoke zou het af en toe met de waarheid niet al te nauw hebben genomen en een verhaal hebben gecomponeerd waarmee hij zijn broodheren een plezier deed. De naam Winkelmeet zal tussen 1235 en 1300 zeker betekenis hebben gehad die met Winkel verbonden kon worden, maar we zijn dan al ruimschoots het tijdstip gepasseerd waarop Geddingmore ten onder ging. Meilink plaatst de verloren strijd van Arnulf in Zuid- Holland 9 Winkelmeet (made of miede) kan men heel letterlijk als hoek weiland nemen. Andere interpretaties zijn ook mogelijk, b.v. weiland bij Winkel of weidegebied liggend in een hoek. Wat dit laatste betreft: in het boek over Noordhollandse Plaatsnamen van Jan Pannekeet wordt Winkel in verband gebracht met de hoek in de Westf riesedijk Dan zou deze plaats omstreeks 1250 gesticht moeten zijn. Dat is onmogelijk, omdat men dan bij het uitkomen van Stoke's kroniek onmiddellijk had gemerkt, dat hij onzin schreef. Bovendien kan nog worden opgemerkt, dat zowel de inspringende als uitspringende hoeken langs de Zuiderzee 'horns' werden genoemd. Als we terugdenken aan een naam die in de eerste helft van de 12e eeuw bij Geddingmore werd genoemd - Overewinkel - is nog een andere verklaring mogelijk: Een vestiging over de Winkel, waarbij een moerasbeek deze naam draagt omdat hij zo'n hoekig (of bochtig) verloop heeft.(We kennen al zo'n riviertje noordelijk van de Vinkeveense Plassen!). Winkelmeet zou dan een weidegebied(je kunnen zijn, dat grensde aan de veenstroom met deze naam. Hoe zit het dan met de gevolgen van de overstromingen aan het eind van de 12e eeuw? Is Winkel mogelijk gespaard gebleven omdat het betrekkelijk ver van de uit het noordwesten en noorden komende overstromingen lag? Of is het vernield en ongeveer op de zelfde plaats weer herbouwd? Ik zie wel iets in het laatste. De vraag naar 'nuwe dorpen' kan dan enigszins bevredigend worden beantwoord. Overigens wil ik in een volgende aflevering nog uitgebreid op de gemeente Winkel terug komen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1988 | | pagina 25