- 23 - De vroegere veenstroom gezien in de richting van de Wateringskant - Mientweg. Tot voor kort toonde de linkeroever de duidelijke restanten van een zijdijk. Een slootje is gedempt en het dijkje gevlakt. Jammer: weg zijtwende.. Laten we nu eens onze aandacht richten op een periode die onge twijfeld van groot belang is geweest voor het exploiteren van dit gebied Het is bekend, dat in de tweede helft van de 12e eeuw enorme overstromingen ons land hebben geteisterd. 1170 Wordt genoemd als één van de meest schrikbarende jaren. De Zuiderzee breidt zich steeds verder uit, het gebied tussen Schagen en onze woon plaatsen krijgt het zwaar te verduren. Er komen zeer veel mensen omGeddingmorewaarin diverse vestigingen zouden hebben gelegen, wordt vrijwel volledig overspoeld en van de kaart geveegd. Er worden namen genoemd die onze fantasie prikkelen: Harecheren- of BarechenerordCrepelfliet, Warachnes en verder min of meer apart Sibodesmaer, ThiadenvenneNotlevenes, Overewinkel en Brun- were (begin 12e eeuw). Overewinkel zou met Winkel te maken kunnen hebben. J.K. de Cock geeft als mogelijkheid: de andere hoek in het gebied Schagen - Niedorp. Hij zag Geddingmore (ook Geddenmore of Ger dinchimerezui delijk van de Schagerwaard, zo ongeveer tussen Zijdewind en de Woud- meer. Naar mijn mening zou de Slootgaardpolder die midden in dit gebied ligt zijn opvatting kunnen onderstrepen. Het drooggelegde meertje heette Slootgjnrt Joost Jansz. 1575). Jan Pannekeet veronderstelt dat gert toch gaard moet betekenen en dus met tuin of tuinbouwgebied te maken moet hebben. Zo'n verband lijkt me ver gezocht. Een relatie met Ger dinchimere komt me redelijker voor. Volgens Diederik c.s. zou ook een aanzienlijk gebied ten oosten van Zijdewind bij het genoemde moerasgebied horen. De naam Mo(r)re-bok of Moerbeek geeft i.e.g. aan, dat er tussen Schagen en Niedorp moeras aanwezig was. Beenakker meent, dat Geddingmore noordel ij k van Schagen gezocht moet worden. Voorlopig volgen we de opvatting van Diederik.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1988 | | pagina 24