- 22 - ders meer te zien; maar op de bijgevoegde kaart ziet een en ander er wel anders uit: de Leekerweg heeft duidelijk een slinge rend karakter. Tussen de Hoogsloot en het water dat de Oostermoerbeek met de Weeresloot verbindt ligt al weer lange tijd een rechte sloot met een enkele knik die geen oorspronkelijk beeld geeft, maar te maken heeft met het feit dat dit water gebruikt is als molensloot voor de bemaling van de Moerbeker polder. Het stuk direct ten zuiden van de Hoogsloot is ook aanzienlijk verbreed. Het grenswater tussen de Wateringskant en de verbinding Oostermoer beek -Weeresloot vertoont nog allerlei bochten (jammer genoeg nèt niet op dat stuk wat van de weg af te zien is). Wie de kaart goed bekijkt, zal opmerken, dat juist de kruisingen van de veronderstelde betrekkei ijk lange zuid-noordleek met de dwarswateren problemen geven. Op die plaatsen is, met inbegrip van de Klampsloot steeds sprake van eigenaardige verspringingen of onduidelijkheden. Vandaar dat ik al sprak over een stelsel van veenstromen. Het zou bijv. heel goed kunnen zijn, dat de Barsinger- horner Leek zijn water via de voorloper van de Hoogsloot betrok. De veenstroom die de slingerende vorm van de Wateringskant teweeg bracht zou ook zijn weg hebben kunnen vervolgen via de Weeresloot.. Hoe het ook zij, de Hoogsloot werd de noordelijke begrenzing van de Nieuweniedorper ontginningen. De grens tussen Nieuwe Niedorp en Winkel: een oude veenstroom. Bij de bunker komt het water in de verbinding Oostermoerbeek -Weeresloot. In de verte de boerderij De Leek aan de andere kant van de Hoosloot.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1988 | | pagina 23