- 17 - Toenemende overstromingen vanuit het noordwesten dwongen hen bijzondere maatregelen te treffen. Terpen werden aangelegd of dijkgedeelten opgehoogd en uitgebouwd om zichzelf veilig te stellen en het vee een mogelijke wijkplaats te geven. In elk geval moest men het hogerop zoeken. Onontgonnen veengebie den met hun veenkussens lokten: de nattigheid van de moerassen was verre te verkiezen boven de watersnood van de overstromingen. Een deel van de ontginners zal zich -gezien de zeer onregelmatige kavelvormen ten zuiden en zuidoosten van de Oosterkampen- naar dit gebied hebben verplaatst. Ook hier geeft de naam 'kampen' precies aan, dat men met een nogal primitieve eigenzinnige vorm van ontginnen te maken heeft. De boerderijtjes zullen oorspronkelijk zeer verspreid midden in de percelen hebben gestaan. Voor de afwatering werd gebruik gemaakt van een moerasbeek die in haar loop in oostelijke richting op de oude topografische kaart goed te volgen is. Voor de duidelijkheid wordt ze hieronder nog Van hieruit trok men na de bekende inklinkingsperikelen naar zowel het noordwesten als het zuidoosten. Dit gebeurde in opstrek- kende kavels. Vooral de zuidoostelijke richting suggereert dat hier sprake is geweest van eendrachtige samenwerking. Van deze vormgeschiedenis die uiteindelijk tot de vestiging Nieuwe Niedorp zou leiden is helaas niet veel meer in het landschap terug te vinden. Het kronkelige gedeelte van de Westerweg, vlak bij de Kampen, heeft ons gelukkig nog iets te vertellen. Het zelfde geldt voor het bochtige verloop van de Oosterweg bij De Boome. Hiertussen woonden de directe voorouders van de dorpers.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1988 | | pagina 18