VERHAAL BERT WIT vervolg) Vader Dirk vertrok uiteindelijk alleen naar Drente, waar hij zich vestigde in Schottershuizeneen buurtschap onder Zuidwolde. Zijn behuizing was gelegen achter de woning van een zekere R., zoals de kranten van toen schreven.Het huis van Dirk brandde af en Dirk trok tijdelijk in bij buurman R. De verzekering betaalde Dirk f. 2000, uit en Dirk begon zijn huis weer op te bouwen. Op 11-2-1927 verdween Dirk spoorloos. Zijn vee werd verzorgd door buurman R, die na verloop van tijd schreef naar Dirks familie in Nieuwe Niedorp waar hij bleef, want hij kon niet eeuwig voor Dirks koeien blijven zorgen. Toen deed de plaatselijke politie in Zuidwolde een ontdekking. In de herfst van 1926 werden uit een weiland twee pinken vermist en men kreeg aanwijzingen dat deze zouden staan op de stal van buur man g. Hij bekende vlot de pinken te hebben gestolen. R. werd naar As sen gebracht en in voorarrest gehouden. Opgevallen was dat R.die als onbemiddeld bekend stond de laatste tijd flinke uitgaven deed en vlot betaalde. De politie bracht dit op de gedachte dat R. misschien iets meer wist van de verdwijning van Dirk Wit. Men speelde blufpoker. Zijn echtgenote werd een streng verhoor afge nomen en daarbij deelde zij mede dat haar man op de morgen van 11 febr. in hun woning Dirk Wit met een dubbelloops jachtgeweer had doodge schoten Volgens de verklaring van de vrouw heeft haar man later het lijk ter zijde van hun woning begraven. Inderdaad werd op de aangegeven plek het stoffelijk overschot van Dirk gevonden. Het is later in Nieuwe Niedorp herbegraven. Ook de hond van Dirk moest er aan geloven. Het trouwe dier bleef name lijk zitten op de plaats waar zijn baas begraven was en dat vond de moordenaar te riskant en hij schoot ook de hond dood. Zoon Klaas heeft mij dit verhaal met tranen in de ogen verteld en alle krantenknipsels daarover aan mij gegeven, voor in ons familie-archief. Hij had er op hoge leeftijd nog steeds moeite mee en vroeg zich nog altijd af, of het ook gebeurd zou zijn als hij was meegegaan. Bert Wit "H&t \j CL Vï fee i ll e-ï

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1988 | | pagina 16