- 7 - Zijn zeilmakerij is ongetwijfeld één van de grootste geweest uit de omtrek. Kolhorn had toen een belangrijke haven, met name bij de wier visserij en lichte rschipper ij nam het een belangrijke plaats in, zodat Raijndert Allertsz. niet alleen met de molens, maar ook door de zeilvaart een goed stuk brood verdiende. De haven van Kolhorn. Ter gelegenheid van de polder feesten in 1912 waren de schepen in de Kolhorner haven versierd. Ze lagen in kiellinie geankerd en de (voornamelijk) Staverse jollen waren versierd met vlaggen, slingers en lampionnnen. Bij Simon Willemsz. lijnslager tot Alckmaar wordt in 1696 nog een stormtouw aangeschaft voor 2.4.0. Begin 18e eeuw kocht de Oosterpolder molenzeilen van Jan Fransz. Haen; deze zeilmaker was ook in Kolhorn gevestigd. In 1720 leverde Cornelis Hoogewijs, zeilmaker tot Alkmaar een nieuw zeil; enkele oude zeilen worden hersteld voor totaal 43.4.12 Aldert Reijndertsz, zoon van Raijndert Allertsz,, is in 1722 zeil maker van de Braakpolder. Ook de molenaar verrichtte de nodige klusjes aan de molenzeilen. Losse naden en kleine scheurtjes moesten de molenaars zelf herstellen. Maijndert Adriaansz. (hij bemaalde de molen aan de Oosterweg) kreeg over het jaar 1732 voor een jaar maalloon 65. -. - voor zeijlen lappen -. 5 - en voor 6 ton turf -. 4 10 voor 24^ dag arb.loon in 't betimmeren en decken van de molen en krooswerk 18.19 8 Totaal 93. 9. 8 Het jaarloon van Maijndert was dus nog geen honderd gulden. Willem Minkes uit Alkmaar maakte in 1750 voor de molen van Jan Backer (hij was molenaar op de nieuwe molen bij Lutjewinkel) een nieuw 'seijl'van best doek, groot 32 el a elf stuivers per el 17. 12. - voor lijklijn en maake 4. 16. - een kruitouw en stormtouw 6. 6. - een kloen gaare en naaide -. 9. - Uit de maten van de gemaakte zeilen blijkt dat van de drie Oost er- poldermolens twee molens dezelfde maat zeil voerden. De zeilen voor de molen van Jan Backer en Maijndert Adriaansz. waren 32 el. De molen van Jan Hoek hij bemaalde de oude molen bij Lutjewinkel,

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1988 | | pagina 8