2 Werkzaamheden Oosterweg Dit voorjaar zijn er door Niek Schouten een aantal wilgen bij- geplant. Door het droge voorjaar zijn niet alle bomen zo aangeslagen als we graag zouden zien. Helaas is er ook te laat begonnen met water geven. Dat was niet zo verstandig. Bij zonder gelukkig zijn we echter met de hulp van Vrij willig Natuur- en Landschapsbeheer. Deze organisatie vindt ons wilgenweggetje belangwekkend genoeg om er de nodige man- en vrouw(!)uren in te steken. Op dit ogenblik is met een zogenaamde bosmaaier en een doodgewone zeis de hele berm gemaaid. We zijn deze hulpkrachten zeer erkentelijk. Fonds voor arch. onderzoek en hist. verantwoord onderhoud. Onze oproep in de contributie-brief van dit jaar, om -als men daar voor voelt- een extra-bijdrage te storten ten behoeve van bovengenoemd fonds, heeft veel weerklank gevonden. Hoewel alle contributie nog niet binnen is, kan nu al gezegd worden dat het totaal-bedrag van deze b ij dragen boven de 1000,-- zal komen. Onze hartelijke dank. Er kwamen weer enkele verzoeken binnen om hulp bij bepaalde studies. O.a. van de Stichting Historisch Boerderij-onderzoek. Daarbij ging het om een z.g. "stenen kamer" in Oude Niedorp. Zo'n stenen kamer was een gebouw van gemetselde stenen dat zich eertijds (en vooral in de Middeleeuwen) onderscheidde van de normale houten bouwwerken. Veel nieuws konden we niet bieden, maar laten we hier later eens op terug komen. Mevr. L. Aben Nederpeld uit Nijmegen vroeg ons een foto en nadere informatie over de zonnewijzer aan het voormalige raadhuis van Winkel. Ze nam aan -en o.i. terecht- dat dit exemplaar uit 1600 afkomstig zou kunnen zijn. Ze kreeg haar foto, maar jammer genoeg geen verdere informatie. Om de eenvoudige reden, dat ook wij niets van deze zonnewijzer weten. In elk geval is onze aandacht er op gevestigd en dat geldt nu ook voor onze donateurs. Het is al leuk om eens na te gaan in welke mate hij niet meer bij de tijd is, en waar dat in zou kunnen zitten.. Diversen I jkeuken

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1988 | | pagina 3