VERSLAG VAN DE SEKRETARIS Bibliotheek We vinden het van groot belang, dat de openbare bibliotheek van Niedorp beschikt over een aanzienlijke hoeveelheid boeken, t ij d - schriften en andere uitgaven die handelen over de geschiedenis van onze omgeving. Daarbij denken we natuurlijk niet alleen aan onze eigen gemeente, maar heel Westfriesland, plus de gebieden noordelijk en westelijk van de Westf riesedijk Een cultuur is nu eenmaal gebaseerd op waarden uit het verleden en alleen al uit zelfrespect is het belangrijk de achtergronden van onze 'identiteit' te kennen. Anders gaan te veel waardevolle zaken naar de knoppen die ons gebied nu nog onderscheiden van andere Gelukkig denkt men er bij de openbare bibliotheek net zo over, zodat er al heel wat historisch-regionale lectuur ter beschikking is. En het stemt ons helemaal gelukkig, dat er verhoudingsgewijs veel van wordt uitgeleend. Wij hebben aangeboden wat hulp te bieden bij de aanschaf van bijzondere werkjes die niet via de normale kanalen en publicaties worden aangeboden. Onze interesse gaat specifiek in deze richting en we weten uit ervaring hoe snel bepaalde uitgaven uitverkocht kunnen zijn. De boeken uit Langedijk zijn daarvan een sprekend voorbeeld Wat betreft ons eigen informatieblad, hebben we besloten onze uitgaven in een map ter beschikking te stellen. Onze 'latere' donateurs kunnen hier alsnog kennis van nemen en eventueel bepaalde artikelen vermenigvuldigen. We hopen maar, dat niemand er delen uithaalt want we voelen er niets voor om daar bij herhaling in te voorzien.. Ons laatste info-blad wordt uiteraard pas na enige tijd ingevoegd. Bankje aan de Leijerdijk Op initiatief van enkele dames uit Nijerop is er een bankje geplaatst in de berm van de Leijerdijk, naast de brug over de af- wateringssloot van de Niedorperpolder Juist voor onze ouderen die deze kant nogal eens opwandelen heeft dit stukje comfort veel te betekenen. Het uitzicht op het wijdse land en De Rijd mag er nog steeds zijn en er is nu duidelijk een mogelijkheid om na een rustpauze de wandeling uit te breiden tot de Leijerbrug over het kanaal. Op ons voorblad een foto die boven op de 'kluft' genomen is in de richting van ons uitgangspunt. Het is wellicht interessant te weten, dat de echte oude Leijerdijk met een bocht achterom de erven van de boerderijen heen liep om vervolgens via de stolp van het loonsproeibedrijf Kieft naar het zuidwesten te gaan. Op de plaats van genoemde stolp draaiden tot 1909 de wieken van de Nieuwe Molen. (Zie verder blz.28 Toeristische Informatie Er is een informatieve folder gemaakt die o.i. geschikt is voor VV.V-activiteitenWe moesten ons uiteraard wat beperkingen opleggen, maar de hoofdzaken staan op papier. Hopelijk zullen historisch geinteresseerde toeristen er plezier aan beleven. We stellen het materiaal natuurlijk gratis ter be schikking. Voor onze donateurs voegen we het aan dit info-blad toe.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1988 | | pagina 2