- 28 - k C y p c C etc r Aansluitend een kaartje van het gebied om Oude Niedorp, waarop de aanvankelijke blokvormige verkaveling in het noorden geleidel ij k gewijzigd wordt in een opstrekkende in het zuiden. Als men het verloop van de slootjes in de Leijerpolder volgt, kan men zich niet aan de indruk onttrekken, dat er gebruik gemaakt is van enkele oude moerasbeken. Eén zou afkomstig kunnen zijn van het hoge veenkussen bij de Langereis. Deze zou, zoals al eerder is opgemerkt, het tracc bepaald kunnen hebben van de zijdewind in de omgeving van het dorp. De Leijerdijk Hoe de oude Leijerdijk liep kunnen we zien op de kaart van Gerrit Dirksz. Langend ij k uit 1611. Als we rechtsboven aanvangen bij de Dorpsstraat van N.Niedorp volgen we de huidige Schulpweg in de richting van Verlaat. De afwatering van de Oude Molen wordt gekruist. (Dit punt ligt nu op de provinciale weg, die hier terecht Leijerdijk wordt genoemd.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1988 | | pagina 29