- 27 - Van hieruit werd het gedeelte naar het Langereisgebied in ontwikkeling gebracht. Het grootste deel in een keurige recht lijnige opstrekkende verkaveling, een klein deel dwars op de waarschijnlijk veel later aangelegde zijdewind dijkdie men nu Zuiderweg noemt. Deze dwarsverkaveling zou er op kunnen wijzen, dat hier vroeger een veenstroompje liep in de richting van het dor p In het algemeen gaat men er van uit, dat het Langereisgebied oorspronkelijk de waterscheiding vormde tussen een paar grote venen. M.a.w. de veenkussens zouden daar relatief zo hoog hebben gelegen, dat er aanzienlijke afwateringsgebieden ontstonden. Deze afwateringsgebieden waren uiteraard van groot belang voor zowel de aanvankelijke ontginningen als de vorming van de latere waterschappen: het Houtwouder Ambacht de Vier Noorderkoggen), Nuwedorpe (Schager en Niedorper Kogge) en Langhedicke Geestmer Ambacht Eén van de stroompjes met een grenskarakter was de Wisene of Wijzend. Deze stroomde richting Berkmeer en is in de Late Middel eeuwen gebruikt als begin van de te graven Langereis. In de uiterste zuidoosthoek van de Oudeniedorper ontginning zien we nog een wijziging in de kavelrichting tussen de Langereis en 't Hanedoes. Deze afwijking heeft duidelijk te maken met een wat langere dwarssloot die kennel ijk voor een goede ontwatering nodig was Hieronder een afdruk van een oude topografische kaart, waarop men de situatie rond 1860 goed kan bekijken.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1988 | | pagina 28