- 21 - Iets over het ontstaan, de ontginning en bewoning van ons gebied Zo'n slordige 6000 jaar geleden was. er in 'Holland' door stijging van de zeespiegel een enorm gat ontstaan, waarbij onze westelijke provincies -als die al hadden bestaan- grotendeels onder het zeewater verdwenen. De opening reikte zelfs ongeveer tot waar nu de N.0.polder ligt. Toen de zeestijging verminderde werd het gat langzamerhand en gedeeltelijk weer met slib gevuld. Op plaatsen waar regen- en rivierwater minder snel afvloeiden ontstonden uitgestrekte venen. 4000 Jaar geleden was er in Oostelijk Westfriesland al weer zoveel klei en zand door de get ij stromen afgezet, dat de reusachtige opening van 2000 jaar eerder nog 'slechts' een 60 km lange kreek vormde, met één tak richting Enkhuizen en één richting Medemblik. Uiteraard bestonden deze plaatsen nog niet) Men moet zich deze kreek niet zo eenvoudig voorstellen als op onderstaande figuur. Er waren talloze kleinere zijtakjes, bij kreken die van plaats wisselden en het geheel een zeer grillig aanzien gaven. De hoofdlijnen zouden echter een hoofdrol gaan vervullen bij zowel de vorm als de bewoning van het latere West- Friesland! Maar zover was het nog lang niet toen die grote kreek, ook wel het Gat van Bergen genoemd, zo'n 2000 jaar voor Chr. door dit gebied liep figuur 1: Het z.g. Gat van Bergen 4000 jaar geleden

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1988 | | pagina 22