- 16 - Over Nieuwe Niedorp van 1893 tot 1953 (vervolg) niet meer op te staan. Het was een 't Werd in die winter zo erg met de zieke zwervers, dat er in onze ge meente noodziekenhuis werd opgericht in t Veld. De uitgeputten en zieken werden daar verpleegd tot hun herstel of soms ook tot hundood.Dit kwam meer- malen voor. Ook onderweg zakte er wel eens zo'n ongelukkige in elkaar om gruwelijke tijd. Op 17 april 1945 maakten de Duitsers een gat in de Wieringermeerdijk en lie ten die schone polder, waar het koolzaad reeds bloeide en de granen op re gels stonden, overstromen. Een nieuwe invasie in Nieuwe Niedorp, nu niet naar, maar uit de WieringermeerVele evacuees kregen wij; paarden,koeien, varkens, landbouwgereedschappen, alles werd nog zoveel mogelijk meegenomen, maar het was vanzelfsprekend dat de boeren, die in het oostelijk gedeelte van de polder woonden niet veel meer dan het vege lijf konden redden. Van alles wat de Duitsers ons hebben aangedaan in die 5 jaar bezetting scheen ons dit zo niet het wreedste, dan toch het onzinnigste toe, en als de oorlog nog iets langer geduurd had, was geheel Noordholland onder water gezet. Ze waren het wel van plan. Eindelijk in de avond van Vrijdag 5 Mei 1945 was de oorlog geëindigd. Wij wisten uit de illegale blaadjes dat de ondergang van de Duitse legers een vol dongen feit was, maar wij konden het toch evengoed slecht beseffen, dat het eindelijk afgelopen was. Noot WEET U HET NOG Er moeten veel "verhalen te vinden zijn bij de inwoners van de gemeente Niedorp, bijvoorbeeld uit de periode van 1953 tot 1988. De redaktie van dit informatieblad wil ze graag horen: SCHRIJF ZE ONS VERTEL ZE ONS. Per adres: C.Wiedijk, Dorpsstraat 60, 1733 AN Nieuwe Niedorp of bel en maak een afspraak: telefoon 02261 1246.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1988 | | pagina 17