7 zeer welkom. Het bankrekeningnummer van de restauratiecommissie te Winkel) Toen kortgeleden de houten kerkvloer in de Winkeler kerk werd gesloopt, kwamen veel oude grafstenen te voorschijn die in het verleden nog dienst hebben gedaan als kerkvloer. De stenen komen voorname lijk uit de 17e eeuw en zijn voordat ze werden opgeslagen in kaart ge bracht. Naderhand zullen ze weer in de kerk worden terug geplaatst. Men is nog bezig alle ge gevens uit te werken en in ons volgende info-bulletin hoop ik meer informatie te kunnen verstrekken. Met name de oude familie namen, waarvan sommige nu nog in Winkel zouden voor komen, hebben mijn bij zondere interesse. Over de financiële zaken kan ik melden, dat de restauratie-commissie het in eerste instantie beoogde doel van 25.000, bijna heeft bereikt. Toch zijn giften nog steeds is 3709.01.908. (Rabobank Herman Fijnheer.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1986 | | pagina 8