- 4 - hetzelfde en de Oosterlandspolder moesten zich offers getroosten, sterker nog: dankten hun naam en afzonderlijke bestaan aan deze offers. Bij het Kerker ij tje vermoeden we een doorbraak. Waar de Dorpsstraat van Winkel de Westfriesedijk raakt vinden we een op vallende knik in de dijk, geen bocht. Aan de binnenkant van deze knik is een duidelijke zee-erosiegeul gecon stateerd. Dat doet denken aan de situatie bij Aartswoud. De nieuwe inlaagdijk zal öm de doorbraak heen zijn gelegd. Op een kaart van de gebroeders Blaeu uit 1631 zien we duidelijk een wiel naast een kennel ij k teruggewonnen stukje land. .«te witlu t Ouie OjVjé Aan de westkant van onze gemeente lopen ook enkele zee-erosiegeulen. Deze lopen door het oude land en verbinden de Tjaddinxrijt en een meertje dat is ingepolderd onder de naam Het Oude Dijkje. Bij de verkaveling van de Niedorpe Kogge is de ligging van een en ander wat verdoezeld. Bij Blokhuizen is echter nog steeds een brede sloot te zien (vroeger doorlopend naar de Schager- waard) die zijn opvallende afmetingen aan de erosiegeul te danken heeft. Als we nog iets noordelijker gaan# treffen we een vergel ij kbare situatie aan bij de Wester Moerbeek. In de dertiger jaren werd de Provin ciale weg naar Schagen aangelegd, o.a. gebruik makend van zowel de Zijdewind als de noorderlijker gelegen Prigdijk. Vlak bij boerderij Priggedik lagen een paar kleine wielen. De weg werd er overheen gelegd. Naderhand had men problemen met een steeds verzakkend wegdek. Tot voor een paar jaar was de dijkbocht om de voormalige wielen nog volledig intact. Helaas is het talud nu verdwenen. Tussen 1150 en 1250 is zeer veel land verloren gegaan ten westen van de Zijdewind. Tussen Verlaat en Oudkarspel ontstond het Almerswiel. Zie infoblad nr. 6) De provinciale weg naar Alkmaar loopt er nu dwars door heen. De naam Almers kwamen we ook al tegen in Almersdorp. Er wordt aangenoêmen dat 'al' gewoon 'slik' betekent. Almer -maar ook Almere en Alkmaar- zouden dan Slikmeer betekenen..

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1986 | | pagina 5