- 1 - Verslag van de sekretaris. De Dikke Paal In ons vorige informatieblad hebben we inlichtingen gevraagd over de verdwenen grenspaal op de hoek Langereis, Oude Provin- cialeweg en de Westf riesedijk Er zijn reacties binnengekomen en die hebben ons 'iets' verder gebracht, maar nog niet voldoende om een nieuw exemplaar op stapel te zetten. Het verwondert ons, dat na een betrekkelijk korte tijd -zo'n 40 jaar- zo veel verschillende erva'ingen naar voren komen. Dat onderstreept nog eens het feit dat allerlei verhalen over gebeurtenissen van eeuwen her een zeer vertekend beeld van de werkelijkheid zullen geven. Laten we eens kijken wat er al zo naar voren is gekomen: De paal zou vierkant zijn geweest en wel 50 bij 50. Die maten mochten er zijn! Maar ook 50 bij 25 en 25 bij 17 werden genoemd. Hij zou tussen de 2-00 en 2.25 hoog zijn geweest, maar ook tussen de 1.50 en 2.00. Het hout was eiken of grenen.. De paal zou vlak na de oorlog zijn omgezaagd door een in de buurt wonende timmerman die er kozijnhout van heeft laten zagen. Nee, hij is tijdens de oorlog omgezaagd voor brandhout en wel in de winter 43-44. Er zouden wapens gezeten hebben aan één kant; maar ook aan twee, drie of vier zijden.. Als houtsnijders zijn genoemd Dirk Appel de klokkenmaker en Klaas de Ruiter, een duizendpoot uit Winkel. En omstreeks 1900 zou timmerman Brugman een nieuwe paal hebben gemaakt Wat moeten we nu geloven? De man die beweert dat hij hoogstpersoonlijk in de winter 43-44 het restant van de paal heeft opgegraven voor zijn kacheltje en daarbij zijn wanten in het donker is kwijtgeraakt, geloven we op z'n woord. Hij schat dat er nog een meter eikehout in de grond zat.» In elk geval kunnen we de plaats van de grenspaal vrij nauwkeurig aanwijzen Volgens P. Bossen, schrijver van de kroniek van Aartswoud en Hoog woud 1936 was aan de kant van de Winkelerdijk het wapen van Drechterland afgebeeldmet daaronderDrechterland 1905.' J Dit Ambacht en met name de banne Wijdenes was van 1339 tot 1864 notabene verplicht de dijk van de Wijsenhorn tot de Braak- polder te onderhouden. Toen de nieuwe paal in 1905 werd gezet was de herinne ring aan de vroegere verplichting nog niet i'arv.iagdMisschien was men er trots op dat de voorvaderen eeuwenlang in deze uithoek een grote verantwoorde lijkheid droegen.» Aan de oostelijke kant van de paal zou volgens Bossen het wapen van de Vier Noorder-Koggen hebben gestaan. We moeten wel aannemen dat de heer Bossen, zelf geboren in Aartswoud, weet waarover hij spreekt. D R eghterlandt

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1986 | | pagina 2