-18- MIDDELEEUWSE BEWONING TEN OOSTEN VAN HET DORP WINKEL De gunstige resultaten van het laatmiddeleeuwse onderzoek in Nieuwe Niedorp waren een stimulans de aandacht te richten op de aanwezigheid van een middeleeuwse bewoning in de Groetpolder, met name het gedeelte ten oosten van het dorp Winkel. De Heerenkoog, zoals dit gebied werd genoemd, is omstreeks 1333 buiten- gedijkt en aan de zee prijsgegeven. Volgens Van der Aa in het aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden uit 1849 zou de kerk vroeger in het midden van het dorp hebben gestaan maar werd het met de oostelijke bebouwing van Winkel door de golven overspoeld Mede dank zij de historisch geïnteresseerde eigenaar van de landerijen gelegen ten noordwesten van de Winkelmadewegkan aldaar een middeleeuw se bewoning voldoende bewezen worden geacht. De landeigenaar heeft al gedurende enkele jaren de naar boven geploeg de scherven opgezocht en bewaard. In combinatie met de opgegraven scher ven uit de gemaakte proefgaten kon worden vastgesteld dat het hier vondsten uit de periode 1175 tot 1325 betroffen. Een uitgebreider onderzoek staat overigens voor dit gebied nog op het programma. GRAFVELD UIT DE LATE MIDDELEEUWEN Bij het even ten noorden van Zijdewind gelegen buurtschap Blockhuizen werd in 1982 door de landeigenaar en ondergetekende na het doen van enke le losse vondsten en het graven van een proefgat, een laat Middeleeuwse begraafplaats gevonden. Door enkele leden van de A.W.N.afdeling Schagen, werd daarna met be hulp van een hydraulische kraan, belangeloos beschikbaar gesteld door de firma's Peetoom en Spaansen uit Winkel, een gedeeltelijke opgraving verricht. Na vele dagen werk werden een 140-tal skeletten van zowel volwassenen als kinderen bloot gelegd. Deze zijn alle verpakt in zakken en opgezonden om te worden onderzocht door een antropoloog. Met een dergelijk onderzoek hoopt men een inzicht te krijgen over on dermeer: leeftijd, geslacht, verwantschap enzovoorts van deze middel eeuwse bewoners. Globaal kon worden berekend dat ter plaatse in totaal 600 a 700 perso nen zijn begraven. De thans te midden van de landerijen gelegen voormalige begraafplaats zal vermoedelijk te maken hebben gehad met het vroegere Geddingmore en is ongeveer van het jaar 1000 tot het jaar 1200 in gebruik geweest.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1986 | | pagina 19