- 16 - In het ideale geval kan bij een dergelijk onderzoek, een tijdvak van 500 jaar bewoning als het ware op de voet worden gevolgd. De vondsten verschaffen ons veel gegevens over het gebruikte aarderwerk en de welstand van de bewoners. Na het schoonmaken en sorteren van de opgegraven scherven wordt ge tracht deze weer samen te voegen en het voorwerp dusdanig te restaureren dat het in de oorspronkelijke vorm wordt teruggebracht. Een enkele keer treffen we in de oorspronkelijke baggerlaag van de vaak jaren geleden gedempte sloot wel gave voorwerpen aan. Tijdens de "afwas" van het keukengerei dat op de "stoep" aan de walkant werd gedaan, belandde er wel eens een huishoudelijk voorwerp op de sloot bodem om thans na enkele eeuwen geheel gaaf te worden opgegraven. Het geven van een gedetailleerde beschrijving van de na veel werk en geduld verkregen vondsten, zou in het kader van dit artikel te veel plaatsruimte vragen. We zullen volstaan met een korte opsomming van het opgegraven aarde werk. Na meer dan 10 jaar opgraven is een uitgebreide kollektie gebruiksaardewerk verkregen dat ons een inzicht geeft over de gevarieerd heid van het gebruikte aardewerk en de plaatselijke bewoningsgeschiede- nis. In volgorde van gevonden aantallen bestaat de kollektie onder andere uit: zalfpotjes, grapen (voor het koken, drinken en bewaren van voed sel), bakpannen, één- en tweeorige bakjés voor etenswaren, testen, borden, kommen en schalen zowel in roodbruin geglazuurde uitvoering als van majolica met fraaie beschildering of bewerkt met slib en grafito- versiering. Verder zijn aanwezig de kamerpo, tuitpotten, kruiken, kannen, spinsteen- tjes, verlichtingslampjes en beschilderde tegels. Een goede tijdsaanduiding vormen de vele al dan niet versierde pijpkop- pen Ondertussen zijn wij gesterkt in de overtuiging dat het dorp Nieuwe Niedorp, de naam zegt het al, een "Nieuwdorp" moet zijn. (In enkele oude archiefstukken wordt eveneens geschreven over het "Nieuwe Dorp") Bovengenoemde archeologische vondsten zijn voor de lokale historie zeer zeker waardevol te noemen maar geven geen opheldering over de eerdere bewoning. De oudste scherven welke in de dorpskern zijn opgegraven zijn afkom stig uit de tweede helft van de veertiende eeuw.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1986 | | pagina 17