Weerepolder. In de stukken van de Weerepolder wordt het krooswerk weer iets anders om schreven: "Op heeden den 10e Septem. 1748 presenteren de Molenmeesteren van de Weerepolder onder Winkel in 't openbaar aan de minst aannemende te besteden. "Eerstelijks sullen de aannemers haare aangenoomen slooten moeten schoonmaken en suijveren van alle vuijligt, kroos, vlap, riet en ander ontuijg, en 't selve leggen twee voeten op de wal". "Item 't riet daar 't behoort, en geen vaste rietschoot is, zoo digt bij de gront aff te slaan als 't doenlijk is." Het werk moet opgeleverd zijn "uijterlijk voor den 7 october 1748als wanneer de 1e schouw zal zijn, op de boete van ider als dan ongemaakt off qualijk gemaakt per 10 stuivers, dag bij dag te verbeuren". De Weerepolder had in 1748 4 perken te krozen, ze waren als volgt omschreven: 1e perk: beginnende van de Werebrug aff en strekkende tot aan Lutjewinkel, en tot de Cromme-akker toe om 17:0:0, bij Cornelis Meester. 2e perk: beginnende van de Werebrug aff en strekkende oostaan tot de stijl bij Jan Knegts Piet en van daar tot de Lutjewinkeler kaaij toe om 11:0:0 bij Pieter Knol. 3e perk: aanvang nemende van de voornoemde stijl aff tot aan de Zoutcaags stijl, en voorts tot aan de kaaij toe, ook 't entje van Heertjes Weijd aff tot aan de pomp toe om 15:0:0 bij Luijtje Bording. 4e perk: Van de Zoutcaagsstijl aff tot het overtoom toe, en van de molen aff tussen de Middelkerff en Gansebos door tot de kaaij toe en van de molen aff tot de Bron toe om 12:0:0 bij Maarten Kuijper. De "overtoom" was gelegen nabij de boerderij thans bewoond door R. de Bruin. Via de overtoom werden de bootjes vanuit de Weerepolder over de Molenkade (nu Mientweg) in de Oosterzwet van de Oosterpolder gebracht of indien gewenst van de Oosterpolder naar de Weerepolder. Het krooswerk in de Braakpolder werd meestal gelijk met het werk in de Weere polder aanbesteed. In 1748 waren en 3 perken. 1e perk: strekkende van de Kaamer aff tot aan de Groote Kolk toe, de Zuijd- westkant om 10:0:0 bij Sijmon Jacobsz. 2e perk: strekkende van 't Kaamerhek aff tot aan de Groote Kolk toe, de Noort- oost kant om 9:10:0 bij Sijmon Jacobsz. 3e perk: van 't Kaamerhek aff tot aan de overhaal toe om 9:0:0 bij Klaas Kuijper. Tenslotte kunnen we uit de stukken opmaken dat de kroosbesteding nooit in één van de plaatselijke herbergen werd gehouden. Het gebeurde altijd in de openlucht 's avonds om 6 uur. Jan Smit.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1986 | | pagina 15