De Binnenpadslootbeginnende van de Draijboom af tot aan de Viersprong toe. Aannemer Paulus Baijksz. 6:0:0. De Bovenpadsloot beginnende van de Draijboom af tot een roed voorbij de pomp in de viersprongh toe om J. Slaft 6:10:0. De sloot inde Boome voor Louris Piet Jansz. Kinderen deur af tot aan de Scheijterswegh toe bij Gert Lourisz. 6:0:0. Laatstelijk de Clamsloot beginnende van de Oosterwegh af tot aan 't Zandhuijs toe bij Gert Lourisz. 6:15:0. Onder Winkel. Eerstelijk de Westerswet, beginnende van de Gouwsloot af tot aan 't Zandhuijs en aan 't bregje tot bij Jan Swart 13:10:0. De Molenswet beginnende van de Gouwsloot tot aan 't bregje en aan de Oosterswet toe bij Jan Backsz. 9:0:0. De Oosterswet, begint van de Gouwsloot af tot aan de Rijd, en 't Molentje toe, bij Dirk Koster 9:10:0. Laatstelijk de Veert, begint van de Rijd af, tot aan de molen toe en voorts bij de kaij langhs tot aan het oude molentje toe als mede de Dijksloot, beginnende van de Veert af tot aan de Swet toe om Jan Backsz. 14:0:0. De aannemers konden hun bedongen penningen bij de penningmeester ontvangen "acht dagen nadat al het werk zal beschouwd en goedgekeurd zijn". Van de Kostverlorenpolder wil ik u een paar interessante perkomschrijvingen toch ook niet onthouden. 1. De Herbergsloot van de Oostkaij af tot aan de Kostverlorenmolen toe. 2. Van het 1e houten brugje in de Westerweg af tot even door het 2e brugje. 3. Van de Kostverlorenmolen af tot aan de Balk die over de Molensloot leid aan de Koetebosch. 4. Van de voornoemde Balk af, benoorden het Lage Kerkhof om tot aan de Wester weg en van daar tot aan het land van Jan Kant. (Het zou interessant zijn om nog eens een onderzoek in te stellen of de benaming "Lage Kerkhof" duidt op een echt kerkhof of dat hier tijdens een runderpest-epidemie, koeien begraven zijn. De Kostverlorenpoldermolen. In 1912 zijn de roeden en bovenkap van de molen verwijderd.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1986 | | pagina 14