Over Nieuwe Niedorp van 1893 tot 1953vervolg Deze ophaalbruggen waren een sieraad voor ons dorp. Het is jammer dat ze allen gesloopt zijn. De laatste was de brug van Mijts bij de Hervormde kerk. Deze is in 1953 verdwenen en een vlakke vaste brug is er voor in plaats gekomen. Het is wel praktisch maar niet mooi. De ophaalbrug naar de Westerweg was de grootste en had een goede doorrijdbreedte en hoogte. Het was jammer dat hij moest ver dwijnen toen er grote reparaties aan kwamen. Een vaste stenen brug is er voor in plaats gekomen. Veel vroeger was er ook een stenen geweest, maar dat was een hoge stenen pijp, waar de grote schuiten (de snip op Alkmaar) onderdoor konden. De dorpsstraat en de westerweg waren toen van opritten voorzien en de loopstraat van het dorp lag toen vóór de brug zo'n anderhalve meter beneden de rijweg. Met een stenen trap kon men naar de loopstraat afdalen(Eigenaardige toestand De westerweg is nu de verkeersweg naar 't Veld, maar het is nog niet zo heel lang geleden, dat het laatste stukje voorbij de hoek is aangelegd. Misschien nog geen 100 jaar. Wilde men dus vroeger per rijtuig naar 't Veld, dan was de rit over Ver laat. Wij kunnen het ons haast niet voorstellen, dat het zo geweest is. Ook hier was, iets ten zuidwesten van de Wester weg, achter de Herbergsloot en vóór de weg naar 't Veld, een eendenkooiDeze schijnt gemaakt te zijn in 1648. Opnieuw werd er vergunning voor gegeven in 1680. In 1737 was hij in bezit van Gerlof v.d. Stok en later van de fam.Wit en v,d, Stok. Wanneer hij is opgeheven, is mij onbekend. De naam" De Kooi" bestaat nog en daarmee wordt het land daar aangeduid en de ligging van de eendenkooi is ook nog wel te zien. Was de verdwijning van de ophaalbruggen reeds een verlies voor het dorp, ook het ophouden van z'n beurtveren heeft Nieuwe Nie dorp aan dorpsschoon doen inboeten. De sluis, die toegang gaf tot de Oosterpoldergesticht in 1684 is sinds enige jaren verdwenen en een betonnen dam met inlaatschuif is er Voor in de plaats gekomen. Omdat er geen enkele schuit meer passeerde heeft de sluis en hebben ook al de beweegbare bruggen hun waarde ver loren en worden langzamerhand door vaste vervangen. Het veer op Amsterdam is nog niet zo heel lang geleden opgeheven, maar dat naar Alkmaar is zeker al een twintig jaar weg. De vracht auto's gaan sneller en zijn niet veel duurder, zodat het pleit door hen is gewonnen Het bestuur van de Uitwaterende Sluizen in Noordholland heeft gemeend, dat er geen bezwaar meer is tegen vaste bruggen over de voorsloot, omdat er absoluut geen scheepvaart meer is. r Behalve de beurtveren, die ver dwenen,zijn er ook in die zestig jaren belangrijke zaken en kleine industrieën te niet gegaan. V 5. (Jh,

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1986 | | pagina 10