VERSLAG VAN DE SEKRETARIS Inventarisatie bomen Deze heeft inmiddels plaatsgevonden. De boomdeskundige de heer B. Hilhorst uit Diemen was bereid onze gemeente op de fiets te doorkruisen om de waardevolle exemplaren in kaart te brengen. We zijn hem zeer erkentelijk, te meer omdat hij ons niets in rekening wilde bren gen voor zijn diensten. Nogal willekeurig volgen hieronder een aantal bomen of boomgroepen die in de ver schillende woonkernen aandacht verdienen: Verlaat Zijdewind Oude Niedorp: 't Veld: Lutj ewinkel suikeresdoorn, mooie waardevolle boom tegenover nummer 8 Winkel mooie groep leilinden linde, mooie zware boom spaanse aak prachtige plataan met een stamomtrek van 415 centimetereen waardevolle linde en een fraaie treures leilinden die weer enigszins in model gebracht zouden kunnen worden fraaie groep iepen leilinde goud-iepen bruine beuken, fraaie exemplaren venijnboom Westfriesedijk:fraaie groep iepen Nieuwe Niedorpimposante essen waardevolle linden goudessen walnoot opvallende verzameling biizondere bomen als bijvoorbeeld ginkgo, metasequoia, turkse hazelaar Havenstraat 42 Havenstraat 79A Dorpsstraat 46 Pastorietuin Mientweg 54 bii de kerk Dorpsstraat 133 Dorpsstraat 95 Dorpsstraat 7A 120 - 122 en hoek Trambaan Bosstraat 1 zowel bij nummer 3 als 19 Dorpsstraat 78 Dorpsstraat tussen 139 en 141 78 Dorpsstraat 115 Dorpsstraat 39, 75 en in het bijzonder bij nummer 73 Dorpsstraat 137 In totaal zijn er zo tussen de 60 en 70 bomen of boomgroepen vermeld met opmerkingen over kwaliteit (gezondheid) en leeftijd. Inventarisatie boerderijen We hopen er voor het eind van dit jaar mee klaar te zijn. De Oosterweg Vrijwel alle geplante wilgen zijn aangeslagen. Het onderhoud van de sloot en een gedeelte der berm leverde ons bij de eerste schouw nog een boete van 10,00 op. Terwijl er toch heel wat werk verricht was Onder andere door leerlingen van Basisschool "De Zwerm" die met de grasschaar

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 1985 | | pagina 3